czwartek, 4 czerwca 2020 r.

,,Wejść” w głąb Biblii

Rozpoczął się drugi cykl konferencji biblijnych, któremu przyświecają słowa psalmisty ,,Słowo Boże światłem na ścieżce mojego życia…” (Ps 119,105). Inauguracyjne spotkania odbyły się 4 stycznia w Inowrocławiu i 5 stycznia w Gnieźnie.

Spotkania prowadzone będą w konwencji lectio divina, czyli zbiorowego czytania i rozważania Biblii, przechodzącego stopniowo w medytację, modlitwę i kontemplację. Mają one pomóc wiernym ,,wejść” w głąb Pisma Świętego i odnaleźć w czytanym tekście żywe słowo, które wskazuje kierunek i kształtuje życie. To droga prowadząca do lepszego poznania Boga oraz odczytywania Jego zbawczych planów w kontekście ludzkiego życia.
Podobnie jak w roku ubiegłym, spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w kościele pw. Ducha Świętego w Inowrocławiu oraz Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Inauguracyjne, poświęcone były wyjaśnieniu, czym jest i czemu służy lectio divina. Tematem następnego będą natomiast jego kolejne etapy: invocatio - modlitwa do Ducha Świętego, lectio – czytanie Słowa Bożego, meditatio – wyjaśnianie i rozważanie przeczytanego tekstu, oratio – modlitewna odpowiedź, condivisio – dzielenie się Słowem Bożym oraz applicatio – życie Słowem Bożym. Podczas kolejnych spotkań, zaplanowanych na cały rok, rozważane będą fragmenty Ewangelii wg św. Marka.
W ubiegłym roku w konferencjach biblijnych uczestniczyło łącznie około 150 osób. W tym roku ma być podobnie. Spotkania poprowadzą abp Henryk Muszyński, ks. dr Tadeusz Hanelt, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr Mirosław Jasiński oraz o. dr Michał Baranowski OFM Conv.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy