niedziela, 9 sierpnia 2020 r.

Zmarł ks. prałat Władysław Dopierała

Archidiecezja gnieźnieńska żegna śp. ks. prałata Władysława Dopierałę, który zmarł 4 września br. w szpitalu powiatowym we Wrześni.

Ks. Władysław Dopierała urodził się 2 kwietnia 1928 roku w miejscowości Białepiątkowo koło Winnej Góry. Naukę pobierał w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, a następnie w Niższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie gdzie w czerwcu 1950 roku zdał egzamin maturalny. W latach 1950-1956 studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 25 maja 1956 roku w katedrze gnieźnieńskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. Tego samego roku ks. Dopierała został skierowany jako wikariusz do parafii pw. św. Michała Archanioła w Winnejgórze. W następnych latach pełnił posługę duszpasterską w parafii: pw. św. Wawrzyńca w Nakle, pw. św. Stanisława w Nakle, a później w parafii katedralnej w Gnieźnie. Pracując w Gnieźnie był również prefektem Liceum Medycznego. W latach 1967-75 był rektorem kościoła w Kaczorach. W maju 1970 roku został mianowany Sędzią Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. We września 1975 roku został mianowany proboszczem parafii pw. MB Królowej Polski w Żninie. Pracował tam do roku 1979, kiedy to został mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Miasteczku Krajeńskim (1979-1986). Następnie był proboszczem parafii pw. NMP Różańcowej w Wysokiej (1986-1991), a później parafii pw. Jana Chrzciciela w Czerniejewie (1991-2004). 25 lutego 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Dwa lata temu ks. prałat Dopierała został zwolniony z obowiązków proboszcza w Czerniejewie i zamieszkał w Domy Księży Seniorów w Gnieźnie. Przez ostatnie dwa lata wspierał swą duszpasterską posługą parafię w Winnejgórze. Tam też kilka miesięcy temu obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.

Marcin Makohoński


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Władysława Dopierały rozpoczną się w środę, dnia 6 września br., o godz. 16.00 wprowadzeniem do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Winnejgórze, po czym zostanie odprawiona Msza św. Następnego dnia, w czwartek 7 września br., o godz. 11.00 w kościele w Winnejgórze sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Muszyńskiego, po której ciało zmarłego kapłana zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.

Polecamy