środa, 15 lipca 2020 r.

Człowiek jest żywą ikoną Boga

Człowiek poprzez udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest żywą ikoną Boga i pozostaje w ścisłej relacji do swojego Stwórcy. Jest to najpełniejsza gwarancja godności człowieka - mówił w homilii Mszy św. kończącej VII Zjazd Gnieźnieński abp Henryk Muszyński.


Jak stwierdził metropolita gnieźnieński, człowieka bez przerwy nurtuje pytanie: co jest prawdziwą i trwałą wartością? Odpowiedź znajdujemy w słowie Bożym, które przypomina nam, że człowiek jest istotą, która musi wybierać między dobrem i złem, że jest na ten wybór skazany. Ten wybór nie zawsze jest właściwy i słuszny. Niekiedy nieświadomie dokonujemy wyborów fałszywych, ale dokonujemy ich zawsze pod pozorem dobra. ,,Te wartości, dobro i zło, w sposób istotny określają nasze człowieczeństwo" - mówił abp Muszyński.

Zacytował też słowa bp. Wilhelma Pluty, który powiedział, że ,,człowiek w człowieku umiera, kiedy nie umie cieszyć się dobrem i smucić złem; umiera w sobie samym i umiera w drugim człowieku." ,,Nie jest to na szczęście cała prawda o człowieku, bo Bóg nie pozostawia go samego z jego słabością i grzechem. (...) Posyła proroków, a wreszcie Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim przekazuje możliwość przebaczenia. To ono świadczy o tym, że w świecie obecna jest miłość większa niż niewierność, a nawet mocniejsza niż śmierć" - tłumaczył metropolita gnieźnieński.

Stwierdził również, że miłosierdzie wydobywa spod nawarstwień zła w człowieku to, co jest w nim dobre. Doświadczył tego w sposób szczególny św. Paweł - prześladowca Kościoła. Doświadczył w sposób najzupełniej darmowy, został ujęty, zdobyty Bożym miłosierdziem. Stał się nowym człowiekiem, uczniem Jezusa Chrystusa. On wiedział dobrze, że nigdy by tego nie osiągnął o własnych siłach.

Być człowiekiem - cytował słowa Jana Pawła II abp Muszyński - to podstawowe powołanie człowieka. Być człowiekiem na miarę dobra, które otrzymał. Na miarę tego talentu, któremu na imię człowieczeństwo. Jaką miarą mierzyć człowieka? - pytał. Jan Paweł II i na to odpowiada. Miarą człowieka jest jego miłość.

,,Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością" - przekonywał abp Muszyński.

za KAI
bg / Gniezno

Polecamy