poniedziałek, 23 września 2019 r.

Dziś drugi dzień VII Zjazdu Gnieźnieńskiego "Człowiek drogą Europy"

Dziś drugi dzień VII Zjazdu Gnieźnieńskiego "Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim?" Wykłady, panele i warsztaty poświęcone będą relacjom międzyludzkim, miłości i rodzinie.


Jednym z podstawowych tematów Zjazdu jest miłość. Wykładom i świadectwom ukazującym różne oblicza miłości towarzyszyć będą praktyczne warsztaty: jak budować relacje, jak ocalić zagrożoną godność człowieczeństwa na bardzo konkretnych polach: starości, choroby, niepełnosprawności czy wykluczenia itp. Zarysowane zostanie dramatyczne napięcie pomiędzy cywilizacją życia i miłości a "cywilizacją śmierci".

Ludzie kultury i znani politycy europejscy zastanawiać się też będą, w jakim kierunku zmierza Europa. W jakiej mierze działalność polityczna winna być posługą człowiekowi oraz jak przyczynić się możemy do zbudowania bardziej ludzkiej Europy. Ważnym tematem Zjazdu będzie debata społeczna na temat polityki na rzecz rodziny w Unii Europejskiej - jak rodzinę uczynić podstawowym podmiotem zarówno społecznym, jak i polityki państwa.

Idea Zjazdu zobrazowana zostanie m.in. artystycznym świętem: "Spotkanie z Miłością", podczas którego podstawowe kwestie człowieczeństwa i międzyludzkich relacji zostaną wyrażone w formie koncertu, happeningów i spektaklu teatralnego.

W sobotni wieczór, 16 czerwca uczestnicy zjazdu będą mogli wysłuchać koncertów zespołu New Life M "Twoja miłość jak ciepły deszcz" oraz zespołu "Affabre Concinui".

W debatach, warsztatach, licznych imprezach artystycznych i wspólnej modlitwie uczestniczy kilkuset gości z całej Europy - chrześcijan różnych wyznań, przedstawicieli różnych wspólnot religijnych, ludzi kultury, polityki, mediów, liderów wspólnot i organizacji chrześcijańskich na całym kontynencie. Patronat nad Zjazdem objęli prezydent RP Lech Kaczyński i Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu na stronie internetowej www.zjazd.eu

za KAI
maj / Gniezno

Polecamy