poniedziałek, 16 września 2019 r.

Łamiąc się opłatkiem

Jak co roku tydzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia obfitował w wiele spotkań, podczas których łamano się opłatkiem i składano sobie świąteczne życzenia. Abp Henryk Muszyński odwiedził m.in. wychowanków gnieźnieńskiego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego prowadzonego przez służebniczki wielkopolskie. Spotkał się także – wspólnie z bp. Bogdanem Wojtusiem i bp. Wojciechem Polakiem z przełożonymi domów zakonnych znajdujących się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Spotkania opłatkowe zorganizowano również w Instytucie Teologicznym w Gnieźnie, w Duszpasterstwie Akademickim, w gnieźnieńskim seminarium duchownym oraz domu księży seniorów. Abp Henryk Muszyński, bp. Bogdan Wojtuś oraz bp Wojciech Polak podzielili się opłatkiem także z księżmi dziekanami oraz chorymi przebywającymi w szpitalach w Gnieźnie i Inowrocławiu.

Polecamy