poniedziałek, 23 września 2019 r.

Urodziny na rodzinnej ziemi

18 grudnia 1929 r. w inowrocławskim szpitalu urodził się syn mieszkańców Rycerzewa, Kazimierza i Salomei Glempów. Tego samego dnia niemowlę zostało ochrzczone w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i otrzymało imię Józef. Tradycyjnie już dzień swoich urodzin Prymas Polski świętuje w Inowrocławiu, w miejscu, w którym przez chrzest został włączony do wspólnoty Kościoła.

16 grudnia w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, mimo trwających prac remontowych, wierni spotkali się, żeby razem z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem świętować 78. rocznicę jego urodzin i chrztu.
Bp Wojciech Polak w imieniu abp Henryka Muszyńskiego przywitał Kardynała na rodzinnej ziemi. Mszę rozpoczęła uroczysta procesja wprowadzająca Jubilata do świątyni. – Chociaż upływają lata, przybywam tutaj chętnie, aby przypomnieć sobie łaskę, jaka została mi udzielona tutaj w tym kościele 78 lat temu. Tutaj 18 grudnia, w dniu swoich urodzin, otrzymałem chrzest święty. Od chrztu jestem ciągle z Chrystusem: w smutku i radości, w chwilach przygnębienia i euforii – mówił w homilii kard. Glemp. – Ziemia tutaj jest trudna i jej wyzwania nie są łatwe. Patrząc na przeszłość Inowrocławia i całych Kujaw widzimy, ile było tu dziejowych wzlotów i upadków, walki, poniewierki i upokorzenia. Teraz, po tylu ciężkich latach, latach wojny i komunizmu jesteśmy silną wspólnotą, wspólnotą mocną w głoszeniu Ewangelii całej Europie.
Po Mszy św. kard. Glemp przyjmował liczne życzenia urodzinowe. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz miejskich i samorządowych, m.in. prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy oraz starosty Tadeusza Majewskiego. Życzenia składało również szczególnie umiłowane przez Prymasa Towarzystwo św. Wojciecha. Dziękując za pamięć kard. Glemp przypominał: - Trzeba nam pamiętać, że wezwanie kard. Stefana Wyszyńskiego, aby rodzina była silna, pozostaje dla nas zobowiązujące. Nic, co jest ustanowione przez Boga i wszczepione w naturę człowieka, nie może zostać wypaczone, odsunięte czy zniszczone.
Inowrocławskie spotkanie jak co roku zakończyło się spotkaniem opłatkowym Prymasa Polski ze wszystkimi kapłanami pracującymi w Inowrocławiu.

Polecamy