niedziela, 15 września 2019 r.

Życzenia abp. Henryka Muszyńskiego

 

Umiłowana w Chrystusie Panu Rodzino Diecezjalna!

Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy nie tylko we wspólnocie najbliższej rodziny, ale także w wielkiej Rodzinie Diecezjalnej. Jako znak mojej duchowej jedności ze wszystkimi, z którymi spotykam się we wspólnocie z nowonarodzonym Panem, śpieszę, aby wyrazić Wam moje najlepsze życzenia świąteczne.
W czasie tych Świąt odwieczny i nieskończony Bóg objawia się nam w postaci bezbronnego Dziecka. Jest to szczególny znak Jego dobroci i miłości, ale także – jak przypomina nam Ojciec Święty Benedykt XVI – znak niezłomnej nadziei. Od chwili wcielenia Syna Bożego oczekiwanie i obecność Boga nabiera nowego wymiaru i nowej pewności. Odtąd bowiem oczekiwanie znajdzie swe wypełnienie w obecności Jezusa Chrystusa i we wspólnocie drogi z Nim ku ostatecznemu wypełnieniu się naszej nadziei (por. Spe salvi 9).
Przez tajemnicę Wcielenia Syna Bożego doświadczamy, jak bardzo cenny jest dla Boga każdy człowiek, że „…On stał się człowiekiem, aby człowiek nigdy już nie był sam. Bóg sam chce móc współcierpieć z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi, jak to nam przedstawia opis Męki Jezusa. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi gwiazda nadziei” (Spe salvi, 39).
Nowonarodzony Pan, który ma ludzkie oblicze i który do końca umiłował każdego z nas z osobna i całą ludzkość, jest fundamentem naszych oczekiwań i naszej nadziei. Bez Wcielenia Syna Bożego człowiek nie miałby nadziei: czego by bowiem oczekiwał, czego wyglądał i ku czemu kierował swoje życie? Przyjście Syna Bożego obdarowało nas nadzieją wieczności. To przez Jezusa Chrystusa nabraliśmy pewności bliskości i obecności Boga.
 Jako ludzie potrzebujemy miłości bezwarunkowej i taką właśnie miłością zostaliśmy obdarowani; przez taką miłość odkupieni. Jedyną właściwą odpowiedzią na miłość Boga jest umiłowanie Chrystusa, upodobnienie się do Niego przez łaskę i wierność, życie Jego miłością oraz dzielenie się nią z wszystkimi, których spotykamy na ścieżkach naszego życia.
Wszystkim wiernym Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego życzę, aby nadzieja płynąca z Tajemnicy Narodzenia Pańskiego przenikała cała nasze życie, napełniała nas pewnością miłości i wyznaczała kolejne kroki na drodze ku wieczności. Niech Bóg, który w Jezusie Chrystusie objawił swoje Bożo-ludzkie serce i człowiecze oblicze, będzie fundamentem naszej nadziei i napełnia nas Bożonarodzeniowymi darami łaski, radości i pokoju przez wszystkie dni Nowego Roku Pańskiego 2008.
 Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry, złączonym w przeżywaniu wielkiej tajemnicy odwiecznego Boga, który stał się człowiekiem, towarzyszę swoją modlitwą i z serca Wam błogosławię.

 Polecamy