czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Gniezno: abp Henryk Muszyński obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa

Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński obchodzi dziś 50. rocznicę święceń kapłańskich. Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta akademia w teatrze im. Al. Fredry, podczas której władze miasta wręczyły dostojnemu Jubilatowi tytuł Honorowego Obywatela Gniezna. Życzenia i gratulacje złożyli także przybyli na uroczystość przedstawiciele władz wojewódzkich, rektorzy uczelni wyższych oraz licznie zaproszeni goście.

Wręczając Honorowe Obywatelstwo Gniezna prezydent Gniezna Jacek Kowalski przypomniał zasługi abp. Muszyńskiego dla Gniezna, które – jak podkreślił – są nie do przecenienia. Wizyty papieża Jana Pawła II, Zjazdy Gnieźnieńskie, reprezentowanie miasta św. Wojciecha na forum międzynarodowym. To wszystko byłoby trudne do osiągnięcia, gdyby nie starania abp. Muszyńskiego.

Zasługi te przypomniał także w swoim wystąpieniu prof. Stefan Jurga, wiceminister szkolnictwa wyższego. Jak mówił abp. Muszyński to wybitny hierarcha kościelny, gorliwy i świątobliwy kapłani i niestrudzony strażnik świętowojciechowego dziedzictwa. ,,Dzięki Twoim staraniom dostojny Księże Arcybiskupie tytuł Prymasa Polski wraca do Gniezna” – mówił prof. Jurga.

Podczas uroczystości klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wystawili krótki spektakl pt. ,,Dar i tajemnica powołania kapłańskiego”. Ogłoszono także, że Wzgórze Lecha, na którym stoi katedra zaliczone zostało do Pomników Dziedzictwa Europejskiego.

Dziękując za życzenia i obecność metropolita gnieźnieński przyznał, że kiedy pół wieku temu opuszczał seminarium pelplińskie usłyszał od jednego z profesorów, że idzie po to, żeby siać. ,,Pamiętajcie o dwóch rzeczach – przestrzegał nas. – Słowo, które siejecie nie jest waszym słowem, moc obecna w tym słowie nie jest waszą mocą. Idziecie po to, żeby siać a nie zbierać, bo Panem żniwa jest ktoś inny.”

,,Te słowa inspirowały całe moje życie i chciałbym by inspirowały je także w tym szczególnym momencie, jakim jest jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Jestem Bogu niewymownie wdzięczny za to półwiecze posługi kapłańskiej. Chciałbym także podziękować tym wszystkim, którym zawdzięczam to kim jestem i zawdzięczam to, co zostało dokonane w ciągu tych 50 lat.” – powiedział abp Muszyński.

W uroczystościach złotego jubileuszu kapłaństwa abp. Muszyńskiego uczestniczyło kilkunastu hierarchów kościelnych z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem, kard. Franciszkiem Macharskim i kard. Stanisławem Dziwiszem na czele. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele świata kultury i nauki, reprezentanci polonii niemieckiej oraz organizacji i stowarzyszeń katolickich. Obecna była także rodzina dostojnego Jubilata.

Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński - urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie na Kaszubach, jako trzecie dziecko Marii i Franciszka Muszyńskich. Ojciec pracował jako urzędnik w miejscowym Starostwie Powiatowym, a matka zajmowała się domem. Po zakończeniu II wojny światowej w przyspieszonym trybie skończył Szkołę Podstawową i rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kościerzynie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 roku w katedrze w Pelplinie z rąk bp. Kazimiera Kowalskiego. W 1960 roku został skierowany na studia specjalistyczne, które odbył kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej diecezji chełmińskiej i rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Wykładał także na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz był kierownikiem tamtejszej Katedry Starego Testamentu oraz p.o. kierownika Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu. W 1985 roku Papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. Dwa lata później został mianowany ordynariuszem diecezji włocławskiej, a w 1992 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim. Abp Henryk Muszyński jest cenionym biblistą i laureatem wielu cennych nagród i wyróżnień. Zasłużony dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. Ma w swoim dorobku ponad 300 publikacji. Pełni także wiele ważnych funkcji w Kościele powszechnym. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, w której pracował z kard. Josephem Ratzingerem, obecnym papieżem Benedyktem XVI.

bg KAI/Gniezno

Polecamy