środa, 3 czerwca 2020 r.

Korzenie Europy tkwią w rzeczywistości Bożej!

Nie można nie zauważać roli chrześcijaństwa w kształtowaniu oblicza naszego kontynentu, jego historii, osiągnięć i kultury. Korzenie Europy tkwią w rzeczywistości Bożej! – powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystej sumy odpustowej sprawowanej na placu św. Wojciecha w Gnieźnie. W swoim słowie metropolita krakowski przypomniał także dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna oraz nawiązał do wczorajszego złotego jubileuszu kapłaństwa abp. Henryka Muszyńskiego.

,,Sługa Boży Jan Paweł II powiedział tu, w Gnieźnie, że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą Ducha. Znamy kłopoty z uchwaleniem europejskiej konstytucji. Jeżeli ma ona być podstawą budowania jedności wspólnoty narodów europejskich, wzajemnego zrozumienia i współpracy, musi się opierać na mocnym i prawdziwym fundamencie. Tym fundamentem jest Bóg!” – mówił kard. Dziwisz, a jego słowa przyjęto oklaskami.

Metropolita krakowski stwierdził również, że szanując przekonania inaczej myślących, nie można nie zauważać oczywistego faktu, jakim jest rola chrześcijaństwa w kształtowanie historii, osiągnięć i kultury Starego Kontynentu. ,,Korzenie Europy tkwią w rzeczywistości Bożej! – mówił kard. Dziwisz i pytał: Dlaczego boimy się Boga? Dlaczego boimy się Jego prawa wpisanego w naszą naturę? To przecież ono jest dla każdego człowieka podstawowym drogowskazem, by się nie zgubił. Dlaczego boimy się Jezusa Chrystusa, przecież on nikomu nie zagraża” – pytał dalej kard. Dziwisz.

W swoim słowie przypomniał także pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Gniezna. Jak stwierdził, to tutaj, w Gnieźnie, zaczęła się odnowa Europy, która doprowadziła do zasadniczej przemiany. Tu rozpoczęła się największa bezkrwawa rewolucja, która dała głos tym, którzy nie mieli żadnego głosu. Tu, w jakiejś mierze, zaczął się demontaż murów ideologii, która zniewalała narody i usiłowała pozbawić człowieka godności stworzenia Bożego. ,,Po latach sam Jan Paweł II stwierdził, że to właśnie w Gnieźnie, w 1979 roku naszkicował program swojego pontyfikatu, a więc również program dla Polski i Europy” – mówił metropolita krakowski.

Krad. Dziwisz wspomniał także o jubileuszu abp. Henryka Muszyńskiego, który obchodził wczoraj 50. rocznicę kapłaństwa. Jak przyznał, cały Kościół, zwłaszcza Kościół w naszej Ojczyźnie został ubogacony osobowością i posługą naszego drogiego jubilata”. Mówiąc o kapłańskiej drodze oraz działalności pasterskiej metropolity gnieźnieńskiego wymienił m.in. organizowane w Gnieźnie Zjazdy Gnieźnieńskie.

bg KAI/Gniezno

Polecamy