czwartek, 28 maja 2020 r.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad poprawkami do Konstytucji w sprawie ochrony życia. Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia. Musimy w tej sytuacji przywołać raz jeszcze na pamięć jednomyślne stanowisko biskupów polskich przyjęte na ostatnim zebraniu plenarnym episkopatu (14 marca 2007). Przypomnieli w nim, że „godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego” i poparli tych, którzy podejmują „starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego”.

Wyrażamy wdzięczność i uznanie, tym Posłankom i Posłom, którzy w dzisiejszym głosowaniu opowiedzieli się za zapisami, które miały zapewnić lepszą ochroną ludzkiego życia.

Kościół w Polsce będzie nadal wspierał działania wszystkich ludzi dobrej woli troszczących się o los osób najbardziej bezbronnych.

Niech negatywny wynik dzisiejszego głosowania w Sejmie nie osłabia dążeń do osiągnięcia zgody w polskim parlamencie w kwestii tak fundamentalnej dla przyszłości Narodu, jaką jest nienaruszalność ludzkiego życia.

Obiecujemy wspierać naszą modlitwą wysiłki, których celem jest promowanie kultury życia.


+ Józef Michalik
+ Stanisław Gądecki
+ Piotr Libera


Warszawa, 13 kwietnia 2007 r.

Polecamy