czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Trwają uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha

Kilka tysięcy wiernych oraz blisko 30 kardynałów, arcybiskupów i biskupów z Polski i z zagranicy uczestniczy w trwających od wczoraj w Gnieźnie uroczystościach patronalnych ku czci św. Wojciecha. To największy odpust ku czci patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej w naszym kraju. W tym roku w uroczystościach bierze udział także bardzo liczna, bo prawie tysięczna grupa Czechów, którzy przybyli do grobu św. Wojciecha w narodowej pielgrzymce.Niedzielne uroczystości świętowojciechowe rozpoczęły się tradycyjnie procesją z relikwiami św. Wojciecha, która przeszła z kościoła św. Michała Archanioła na plac św. Wojciecha u stóp katedry, gdzie od kilku lat sprawowana jest suma odpustowa. Procesję powadzili: abp Stanisław Gądecki z Poznania, abp Stanisław Nowak z Częstowchowy oraz abp Marian Gołębiewski z Wrocławia.

Za srebrną trumienką z relikwiami biskupa – męczennika, niesioną na przemian przez diakonów, kolejarzy oraz członków Towarzystwa św. Wojciecha podążali także: Prymas Polski kard. Józef Glemp, Prymas Czech kard. Miloslav Vlk, kard. Franciszek Macharski i kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa oraz gospodarz archidiecezji gnieźnieńskiej abp. Henryk Muszyński. W procesji szli także arcybiskupi i biskupi przybyli do Gniezna z Polski i z zagranicy. Podążały w niej także delegacje z parafii archidiecezji gnieźnieńskiej, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz lokalne władze.

Jak co roku trasa procesji, a także wszystkie okoliczne ulice zostały odświętnie przystrojone. W procesji prócz relikwii św. Wojciecha niesiono także relikwie innych polskich świętych i błogosławionych m.in. św. Stanisława i bł. Radzyma Gaudentego – pierwszego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. Wśród pielgrzymów wyróżniała się liczna grupa Czechów oraz młodzież przybyła do Gniezna z diecezji bydgoskiej i różnych zakątków archidiecezji gnieźnieńskiej.

W chwili obecnej na placu św. Wojciecha trwa uroczysta suma odpustowa, której przewodniczy kard. Miloslav Vlk z Pragi. Jak co roku podczas Eucharystii Prymas Polski kard. Józef Glemp przekaże młodzieży księgi Pisma św., a abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce poświęci i nałoży krzyże misyjne osobom duchownym i świeckim przygotowującym się do wyjazdu na misje.

Pierwszym odnotowanym przez kroniki aktem kultu św. Wojciecha był tzw. Zjazd Gnieźnieński w roku 1000, kiedy to cesarz niemiecki Otton III przybył do Gniezna, by modlić się u grobu męczennika. Kolejne wzmianki tych pielgrzymek pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. W okresie tym wystawiono w Gnieźnie kilkanaście dokumentów, które noszą podpisy książąt wielkopolskich i tę samą datę - 23 kwietnia. Zdaniem historyków książęta ci musieli gościć w Gnieźnie na jakichś uroczystościach, jaką one jednak miały formę nie wiadomo. Uroczystości świętowojciechowe, mające charakter zbliżony do współczesnego, zaczęto organizować w Gnieźnie w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Przez szereg lat miały one wymiar wyłącznie diecezjalny, ograniczany dodatkowo w czasach PRL-u. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku nabrały charakteru ogólnopolskiego, a ostatnio także międzynarodowego.

bg KAI/Gniezno

Polecamy