czwartek, 28 maja 2020 r.

Życzenia i podziękowania

W przypadającą w tym roku w dniu 26 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego ks. arcybiskup Henryk Muszyński dziękował Panu Bogu za 22 lata swojego biskupstwa oraz 15 lat posługi pasterskiej na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie. W uroczystej Mszy św. sprawowanej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie prócz licznie zgromadzonego duchowieństwa uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz, członkowie ruchów i organizacji katolickich, siostry zakonne, alumni Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz wierni przybyli z wszystkich dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej.

- Człowiek poznaje swoje prawdziwie powołanie, gdy ma punkt odniesienia w Bogu. Gdy traci ten punkt, rezygnuje z niego, popełnia tragiczną pomyłkę. Stawia siebie na miejscu Boga i pragnie decydować o życiu innych – powiedział w homilii abp Muszyński, dodając, że kolejną tragiczną pomyłką człowieka jest to, iż zapomina on, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W ten sposób – mówił dalej arcybiskup gnieźnieński – człowiek redukuje się do dwunożnej istoty, która pozostaje na równi z innymi istotami zamieszkującymi ziemię.

Paradoksy

W swoim słowie abp Muszyński wskazał także na paradoks, jakim jest deklarowanie wiary w to, że Słowo stało się Ciałem w momencie Zwiastowania i jednoczesne kwestionowanie faktu, iż życie zaczyna się w chwili poczęcia. – Bóg stał się człowiekiem, albo – jak powie nam modlitwa brewiarzowa – zamieszkał na ziemi, nie w momencie narodzenia, ale w dniu zwiastowania. Czy można wyznawać tę prawdę i jednocześnie kwestionować, że życie zaczyna się w chwili poczęcia? To tragiczne nieporozumienie naszych czasów – stwierdził abp Muszyński. Przypomniał także słowa papieża Benedykta XVI, który podczas niedawnego Kongresu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Rzymie powiedział, iż źródłem wszystkich praw jest istnienie stałej i trwałej natury ludzkiej. – Ojciec Święty z nikim nie polemizował, ale ukazał nam najgłębsze pokłady ludzkich wartości – tłumaczył abp Muszyński. – Kwestionowanie ich to kolejna tragiczna pomyłka. Człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga, jako kobieta i mężczyzna, istoty płciowo zróżnicowane. Kto dziś o tym pamięta? Mówi się o orientacji seksualnej, tak jakbyśmy mogli wybierać między tym, co męskie, żeńskie i nijakie. Konsekwencje widać. Odbijają się na małżeństwach, rodzinach. Dlatego musimy ustawicznie wracać do źródła, zwłaszcza ludzie młodzi, aby tego, co jest największym darem Boga nie przegrać – mówił arcybiskup gnieźnieński.

Podziękowania

Abp Henryk Muszyński przyjął święcenia biskupie 25 marca 1985 roku w Pelplinie. Dwa lata później, w grudniu 1987 roku, został mianowany biskupem diecezji włocławskiej. Nominację na stolicę arcybiskupią i metropolitalną w Gnieźnie otrzymał 25 marca 1992 roku. Jest pierwszym po 173 latach ordynariuszem rezydującym na stałe w Gnieźnie. Bp Bogdan Wojtuś, dziękując w imieniu zebranych za dobro, które stało się udziałem Kościoła Gnieźnieńskiego w czasie posługi abp Muszyńskiego podkreślił, iż abp Henryk Muszyński nie tylko podjął, ale umocnił i ubogacił tysiącletnie dziedzictwo miejsca, w którym z woli Pana Boga przyszło mu posługiwać.

Bernadeta Gozdowska

Polecamy