czwartek, 28 maja 2020 r.

ŻYCZENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA HENRYKA MUSZYŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Drodzy Współbracia Kapłani,
Umiłowani w Chrystusie zmartwychwstałym Siostry i Bracia,Wypowiadając dzisiaj słowa: ,,Chrystus prawdziwe zmartwychwstał” włączamy się do radosnego okrzyku, jaki rozbrzmiewa w tych chwilach na całym świecie, wszędzie tam, gdzie biją serca wierzących. W tej radości, wynikającej z tajemnicy Chrystusowej Paschy, stajemy obok Marii, Magdaleny, Piotra oraz Jana i wraz z nimi przekraczamy próg zdumienia, by raz jeszcze odkryć prawdę o Bogu, który swoją mocą wyzwala nas od absurdu i strachu, od winy i klęski, od przemocy zła i śmierci wiecznej.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego prowadzi nas także do zgłębienia prawdy o Bożej Miłości, która – jak przypomniał nam niedawno Ojciec św. Benedykt XVI – ,,potrafi przemienić ciemną tajemnicę śmierci w jasne światło zmartwychwstania. Tu blask chwały – pisze dalej Papież – przekracza wszelkie wewnątrz-światowe piękno, gdyż prawdziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie objawiła się nam w tajemnicy paschalnej” (SC 35). Przez swoją nieskończoną miłość Bóg daje nam bowiem udział w swojej nieśmiertelności. Przez zmartwychwstanie odwraca porządek po ludzku nieodwracalny, czyniąc śmierć nie kresem, a bramą, przez którą człowiek wchodzi w rzeczywistość życia wiecznego już tutaj na ziemi. Żyjąc dla Pana i umierając w Panu rozstajemy się z tym światem w nadziei, że w momencie naszej śmierci Bóg nie pozwoli, byśmy obrócili się w nicość, lecz podtrzyma nas swoją wszechmocną dłonią i jak miłosierny, kochający Ojciec przyjmie nas z otwartymi rękoma.

Dzieląc się tą radosną nowiną z wszystkimi wiernymi z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, życzę z całego serca, aby bliskość zmartwychwstałego Zbawcy stanowiła dla nas źródło siły ducha na szlaku ewangelicznej nadziei. Niech optymizm wielkanocnego poranka zdominuje codzienne utrudzenie oraz pozwoli odkrywać piękno Bożej prawdy, nawet w rzeczywistości wyznaczonej przez ból i niepokój. Niech zmartwychwstały Pan żyje w naszych sercach, abyśmy w Nim mogli już teraz kosztować ,,bezmiaru chwały przyszłego wieku” (2 Kor 4,17), myśląc o niebie, jako o naszym prawdziwym domu, gdzie czeka kochający Ojciec. ,,Wskrzeszeni do życia mocą nieśmiertelnego Ducha, Tego samego, który wskrzesił Jezusa z martwych” (por. Rz 8, 11) bądźmy świadkami nowej, niezłomnej nadziei i radości mocniejszej niż wszystkie smutki świata, a nawet potężniejszej niż śmierć (por. Hbr 10, 23).
Niech te Święta Wielkanocne staną się czasem umocnienia życia rodzinnego oraz pokrzepienia duchowego dla wszystkich chorych, cierpiących, przeżywających różne bolesne doświadczenia i pozbawionych nadziei.
W te szczególne dni obejmuję wszystkich modlitwą i z serca błogosławię


Abp Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita GnieźnieńskiGniezno, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego R.P. 2007

Polecamy