poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Życzenia papieża Benedykta XVI dla abp. Henryka Muszyńskiego

Papież Benedykt XVI złożył abp. Muszyńskiemu najlepsze życzenia z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Papieski telegram odczytał podczas sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

Poniżej publikujemy pełną treść telegramu Benedykta XVI:

Kierując się w naszym apostolskim posługiwaniu duchowym dobrem wszystkich chrześcijan, staramy się otoczyć najwyższą troską i wspierać modlitwą ich duchowy rozwój. Ze szczególną miłością towarzyszymy wszystkim biskupom w ich pasterskim posługiwaniu. Dlatego, z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, który będziesz uroczyście obchodził, Drogi Bracie, kierujemy naszą myśl ku Tobie. Spoglądając w tym dniu na Twoje wieloletnie, gorliwe posługiwanie kapłańskie i biskupie, pragniemy okazać Ci naszą życzliwość.

Doceniamy Twoje staranne przygotowanie do kapłaństwa, a także rzetelnie odbyte studia z filozofii, teologii i biblistyki. Kapłańską posługę wypełniałeś gorliwie, wykonując powierzone Ci zadania wychowawcy i profesora w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Nasz świętej pamięci Poprzednik, Sługa Boży Jan Paweł II, dostrzegając Twoje uzdolnienia, w 1985 roku mianował Ciebie biskupem tytularnym Villa Regis i ustanowił biskupem pomocniczym dla diecezji chełmińskiej. Następnie swoją aktywną działalność pasterską prowadziłeś kierując wspólnotą Kościoła we Włocławku, a od 1992 roku przewodząc prastarej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Wiemy, Czcigodny Bracie, że w duchu postanowień Soboru Watykańskiego II, swoje pasterskie posługiwanie wykonywałeś owocnie i harmonijnie, współpracując z kapłanami osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. W codziennym posługiwaniu, w duszpasterskich zamierzeniach, w podejmowanej działalności naukowej okazywałeś gorliwość w przepowiadaniu Ewangelii oraz wierność w wyjaśnianiu doktryny katolickiej. Z równą gorliwością i oddaniem podejmowałeś powierzone Ci zadania w Konferencji Episkopatu Polski i niektórych dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, przyjmij więc, Drogi Bracie, nasze najlepsze życzenia. Prosimy Pana, Dawcę wszelkich dóbr, abyś za wstawiennictwem świętego Wojciecha, mógł w tym uroczystym dniu cieszyć się obfitymi jubileuszowymi łaskami i stale doświadczać opieki Bożej.

Z serca udzielamy Naszego Apostolskiego błogosławieństwa, jako zadatku niebiańskich darów, przekazując je również wszystkim kapłanom i wiernym Kościoła gnieźnieńskiego.

Benedykt XVI Papież

Polecamy