poniedziałek, 23 września 2019 r.

Konkurs biblijny dla gimnazjalistów: finał

27 listopada w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchowym w Gnieźnie odbył się finał konkursu biblijnego dla gimnazjalistów. Zorganizowano go pod patronatem abp Henryka Muszyńskiego i Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła, przy współpracy Wydziału Katechetycznego. Zakres materiału obejmował znajomość Dziejów Apostolskich.
Zwycięzcą konkursu został Zbigniew Zydor (Wągrowiec), na miejscu drugim znalazła się Marika Szczepaniak (Lądek), a na trzecim Marika Bruch (Witkowo).
Laureaci otrzymali Pismo Święte z dedykacją abp Muszyńskiego. – Taki konkurs to żywy pomnik, budowany Janowi Pawłowi II i powrót do korzeni naszej wiary – mówił wręczający nagrody bp Wojciech Polak.
- Szczegóły, imiona, wydarzenia to wszystko jest ważne – mówił ks. dr Paweł Podeszwa, moderator Dzieła Biblijnego - ale nie można zapomnieć, że w słowie Bożym najważniejsze jest odkrywanie w nim obecności Zmartwychwstałego Chrystusa.
O potrzebie takiego konkursu świadczyć może ilość biorących w nim szkół (54 gimnazja) i ponad 100 uczestników. Bardzo wysoki poziom wiedzy gimnazjalistów zadziwił nawet obcujących na co dzień z Biblią gnieźnieńskich kleryków, którzy pomagali przy organizacji konkursu. Przyszłoroczna edycja konkursu, w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego zostanie prawdopodobnie poświęcona jednej z Ewangelii, które najlepiej pokazują, jak być uczniem Jezusa.

Polecamy