poniedziałek, 16 września 2019 r.

Lekcja patriotyzmu w "Katoliku"

Uczniowie Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Inowrocławiu wraz z nauczycielami, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi świętowali 89. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas szkolnej uroczystości młodzież recytowała wiersze, tańczyła poloneza, śpiewała pieśni patriotyczne, przedstawiała scenki szkolne z lat tęsknoty za wolną Ojczyzna. Prezentacja multimedialna fragmentów filmów „Potop” i „Nad Niemnem” oraz zdjęć Świtezi pobudzały serca do miłowania historii Polski i tego, co polskie. Myślą przewodnią były słowa z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego: „A to Polska właśnie”.

Uroczystość stała się dla wszystkich lekcją patriotyzmu, która uświadomiła, że nie trzeba wędrować na kraj świata po rzeczy niezwykłe. W każdym miejscu może nas otoczyć piękno ziemi. Naszej ziemi. Trzeba otworzyć oczy i patrzeć. Otworzyć serce i słuchać. Kochać i pracować.

Polecamy