poniedziałek, 16 września 2019 r.

Płonkowo - świadectwo męczeństwa

13 listopada w kościele parafialnym w  Płonkowie ks. bp Bogdan Wojtuś poświęcił pamiątkową tablicę ku czci bł. ks. Mariana Skrzypczaka. Oryginalna w kształcie tablica w przezroczystych kwaterach mieści m. in. koloratkę wydobytą z grobu męczennika.

Tablica wmurowana w prezbiterium kościoła składa się z marmurowego krzyża i umieszczonych wokół niego kwater. W nich znajduje się ziemia z miejsca, w którym zginął ks. Skrzypczak oraz jego koloratka oraz ziemia i cegły z pieca krematoryjnego w Sachsenhausen. Pozostałe kwatery zawierać będą brewiarz męczennika, ziemię z obozu koncentracyjnego w Dachau oraz ziemię z cmentarza w Płonkowie. W ten sposób tablica stanie się szczególnym relikwiarzem zawierającym prochy ze wszystkich miejsc, w których zginęli gnieźnieńścy kapłani - męczennicy II wojny światowej.

Uroczystej Eucharystii sprawowanej przy relikwiach przewodniczył bp. Bogdan Wojtuś. Ks. kan. dr Ludwik Gładyszewski wygłosił konferencję na temat drogi do świętości bł. ks. Mariana Skrzypczaka.

 

 

 

 


Polecamy