środa, 18 września 2019 r.

Uczynić nas świadkami Męki

O „Gorzkich Żalach” rozmawiamy z ks. prof. dr. hab. Jerzym Stefańskim

Wielki Post nieodparcie kojarzy nam się z dwoma nabożeństwami: Drogą Krzyżową i Gorzkimi Żalami. I podczas gdy to pierwsze znane jest na całym świecie, to Gorzkie Żale usłyszymy tylko w polskich kościołach. Jaka jest historia tego nabożeństwa?
Gorzkie Żale rzeczywiście są nabożeństwem rdzennie polskim. W połowie XVII wieku w Warszawie przy kościele Świętego Krzyża Księża Misjonarze założyli Bractwo świętego Rocha. W Bractwie tym w okresie Wielkiego Postu organizowano trzyczęściowe misteria pasyjne w języku łacińskim, każda część poprzedzona była biczowaniem. Wzorowano się tu na nabożeństwie pasyjnym „Snopek mirry”, dostosowując je dla polskich wiernych. Po raz pierwszy „Gorzkie Żale” po polsku zaśpiewano w I niedzielę Wielkiego Postu w 1697 roku – a w roku 1707, na polecenie proboszcza Michała Tarło, ks. Wawrzyniec Stanisław Benik wydał je drukiem.

„Gorzkie Żale” mają prosty, czytelny schemat. Na czym jest on oparty?
Każdy, kto zna schemat klasycznej modlitwy brewiarzowej, sięgającej swymi korzeniami czasów kościoła starożytnego, łatwo rozpozna go w nabożeństwie „Gorzkich Żali”. Tak jak odmawiana rano jutrznia rozpoczynają się one wstępną pieśnią, tzw. „Pobudką”. Trzem nokturnom odpowiadają trzy śpiewy: „Hymn”, „Lament duszy nad cierpiącym Jezusem” oraz „Rozmowa duszy z Matką Bolesną”. Całość poprzedzona jest oczywiście „Intencją”, czyli streszczeniem i zapowiedzią kolejnego etapu Męki Chrystusa.
Warto przy okazji wiedzieć, że kończąca „Gorzkie Żale” i wielokrotnie powtarzana w Wielkim Poście antyfona: „Któryś za nas cierpiał rany” jest starsza od całego nabożeństwa i znana była już w Polsce na pewno w roku 1645.

„Gorzkie Żale” to śpiew – ale też wystawienie Najświętszego Sakramentu i kazanie pasyjne. Czy to ma jakieś szczególne znaczenie dla tego nabożeństwa?
„Gorzkie Żale” nie są po to, żebyśmy sobie pośpiewali. „Gorzkie Żale” mają wstrząsnąć naszym duchem. Mają sprawić, że będziemy nie tylko obserwatorami, ale uczestnikami Męki Jezusa. Mają obudzić w nas te same uczucia, jakie mieli bezpośredni świadkowie zdarzeń w Jerozolimie i na Golgocie. Temu właśnie służą kazania pasyjne, które w oparciu przede wszystkim o teksty biblijne, ale również pieśni, dokumenty, dane archeologiczne mają przybliżyć nam rzeczywistość tamtych zdarzeń. Mają uczynić nas, żyjących w XXI wieku, świadkami Męki. Więcej: nasze świadczenie musi dokonywać się w życiu, zatem motywowani jesteśmy do podejmowania bardzo konkretnych postanowień. Najświętszy Sakrament, realna obecność Jezusa podczas nabożeństwa nie pozwala mu pozostać tylko na poziomie samej obrzędowości, ale czyni Mękę obecną tu i teraz, i prowokuje nas do osobistej odpowiedzi. Najważniejsza świadomość, jaką zyskujemy dzięki Gorzkim Żalom jest taka, że nikt z nas nie może dokonać samo- zbawienia i samo- odkupienia. My stanąć możemy jedynie w postawie wdzięczności za wielki dar, jakim jest miłość Boga oddającego życie za człowieka.

Monika Białkowska

Polecamy