czwartek, 9 lipca 2020 r.

Maryjny maj

Maj jest szczególnym czasem pielgrzymowania do maryjnych sanktuariów. Nie każdemu z nas czas i koszty pozwalają udać się do Lourdes czy Fatimy. Warto więc najpierw odwiedzić sanktuaria, których wiele znajduje się na terenie naszej archidiecezji.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie
Już od XVII wieku pielgrzymują tutaj wierni z całej Polski, czego świadectwem są księgi z opisami cudów. Jednym z pierwszych było uzdrowienie niewidomego człowieka, który przed obrazem Najświętszej Maryi Panny w Biechowie odzyskał wzrok. Najstarsza wzmianka źródłowa o tym wizerunku pochodzi z 1695 roku. Niemałą sensacją było odkrycie dokonane w 1962 roku: okazało się wówczas, że pod widniejącym obrazem Matki Bożej (z 1632 roku) znajduje się drugi obraz, nieco mniejszy i pochodzący z 1460 roku. Cudowny wizerunek został ukoronowany koronami papieskimi w 1976 roku przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach
Początki Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia sięgają roku 1628. Wówczas to do odzyskanego właśnie z rąk protestantów kościoła sprowadzono obraz Matki Bożej. Pochodził on najprawdopodobniej ze Lwowa i namalowany był w stylu ikon bizantyjskich. Kiedy modlący się przed tym obrazem w Kawnicach zaczęli doświadczać nadzwyczajnych łask i cudów, sława obrazu szybko się rozeszła po odległych okolicach. Dzięki temu w 1778 r. Papież Pius VI ustanowił dla tego sanktuarium 3-dniowy odpust wyznaczony na niedzielę po 28 sierpnia.

Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej w Dąbrówce Kościelnej
Losy Cudownego Obrazu Matki Bożej, przed którym wierni od setek lat pozostawiali wota dziękczynne za otrzymane łaski, są równie burzliwe, jak losy samego sanktuarium. Obraz, o którego istnieniu dowiadujemy się pierwszy raz w 1609 roku, spłonął podczas pożaru, podobnie jak późniejsza jego pierwsza kopia. Kolejne dwie kopie również nie doczekały współczesnych czasów. Ostatni jak dotąd wizerunek Matki Boskiej Dąbrowieckiej pędzla Leonarda Tortwirta znajduje się w kościele od 1956 roku. Obecnie sanktuarium z Cudownym Obrazem rokrocznie odwiedzają pielgrzymi nie tylko z diecezji, ale i z całej Wielkopolski.

Sanktuarium Matki Bożej Gościeszyńskiej w Gościeszynie
Przed cudowne oblicze Pani Gościeszyńskiej pielgrzymi przybywali już w XV wieku, a ilość znajdujących się tam wot świadczy o tym, jak żywy był kult Gościeszyńskiej Pani. Wiele osób ze starszego pokolenia pamięta, że jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przybywający tu pątnicy pokonywali ostatnie sto metrów drogi na kolanach. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1992 roku wizerunek Madonny z Dzieciątkiem został skradziony. Od tego momentu codziennie modlono się w intencji odnalezienia zrabowanego obrazu. Dopiero 18 lipca 1998 roku do mieszkańców gościeszyńskiej parafii dotarła wiadomość, że ich obraz odnalazła policja z Wrocławia.

Sanktuarium Matki Bożej Markowickiej - Pani Kujaw w Markowicach
Sanktuarium Markowickie znane jest z obecności XIV wiecznej Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzącej z Trzebnicy koło Wrocławia. 27 czerwca 1965 roku na mocy dekretu Ojca Świętego Pawła VI kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji Cudownej Figury Matki Bożej i nadał jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw. Obecnie Markowice to jedno z największych i najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Wielkopolsce i na Kujawach. Każdego roku odwiedza je kilka tysięcy pielgrzymów.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu
Kult Matki Bożej w Pieraniach musi być bardzo dawny, skoro pierwsza koronacja znajdującego się tam obrazu miała miejsce już w 1722 roku. Śladem tego oddania są liczne wota, między innymi od biskupów, prymasów, czy króla Jana III Sobieskiego. Gdy po rozbiorach miejscowość znalazła się w nadgranicznej strefie zaboru pruskiego, władze okupacyjne zakazały urządzania pielgrzymek do tego wielkopolskiego sanktuarium. Wówczas znaczenie tego miejsca kultu nieco przygasło. Do jego odnowienie przyczyniła się koronacja papieska, dokonana na mocy dekretu Ojca Św. Pawła VI. Cudowny wizerunek został koronowany 3 IX 1967 przez kard. Stefana Wyszyńskiego..

Sanktuarium Matki Bożej Pani Gniezna
Obraz Matki Bożej, która z czasem zyskała sobie miano Matki Bożej Pocieszenia, został sprowadzony do świątyni franciszkańskiej w Gnieźnie w 1659 roku. Umieszczono go w kościele w związku z cudownym zjawiskiem dwukrotnego pojawienia się na nim kropel potu. Wizerunek Matki Bożej Pocieszenia - Pani Gniezna został uznany za cudowny przez modlących przed nim wiernych, którzy doznawali za pośrednictwem Matki Bożej licznych łask i uzdrowień.

Sanktuarium Matki Bożej Niemczyńskiej w Niemczynie
Niemczyn to niewielka wielkopolska wieś położona przy trasie Żnin – Wągrowiec. Strudzonym pielgrzymom przybywającym z daleka do miejscowego sanktuarium drogę wyznacza wysoka kościelna wieża wyłaniająca się pośród lipowych drzew. Od końca XIX wieku pątnicy przybywają do Niemczyna, aby tam w kościele pw. Wniebowzięcia NMP pokłonić się przed obrazem z wizerunkiem Maryi – Niemczyńskiej Madonny. Jej zawierzają swoje smutki i radości, dziękują za okazane łaski i proszą o wstawiennictwo.

Sanktuarium Matki Bożej w Pobiedziskach
Objawienia Matki Bożej, która ukazała się na drzewie głogowym, tuż za Pobiedziskami pochodzą z XIII wieku. Fundatorką obrazu Matki Bożej Łaskawej była w połowie XVI wieku Agnieszka zwana Jeburą. W krótkim czasie obraz zasłynął łaskami wyproszonymi u Boga za przyczyną Matki Bożej. Liczne uzdrowienia i cuda potwierdzali duchowni i wierni świeccy. 2 lipca 2004 roku ks. abp Henryk Muszyński dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk.

Sanktuarium Matki Bożej Niemczyńskiej w Złotkowie
Cudowny obraz ze Złotkowa pochodzi z XVII wieku i jest jedną z wielu kopii rzymskiego obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Wizerunek od przeszło dwóch wieków doznaje szczególnej czci wiernych i jest ozdobiony licznymi wotami, będącymi dziękczynieniem za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej Złotkowskiej. Ich mnogość potwierdzają także kroniki parafialne, w których odnotowano podziękowania wiernych za wysłuchane modlitwy i prośby. Wśród zapisków znaleźć można ponadto wzmianki na temat licznych pielgrzymów modlących się w złotkowskiej świątyni. 10 września 2006 roku łaskami słynący wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Imienia NMP w Złotkowie ozdobiły poświęcone przez Papieża Benedykta XVI korony.

opr. M. Makohoński

Polecamy