poniedziałek, 16 września 2019 r.

Zakończył się Tydzień Misyjny

Spotkania poświęcone tematyce misyjnej, przedstawienie teatralne, wystawy oraz wspólna modlitwa to część przedsięwzięć składających się na obchody tegorocznego Tygodnia Misyjnego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Tydzień zainaugurowało 14. diecezjalne spotkanie misyjne, które odbyło się 20 października w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W obchody Tygodnia Misyjnego bardzo aktywnie włączyły się także szkoły i ogniska misyjne. Spotkania poświęcone misjonarzom i ich posłudze zorganizowano w Cieninie Kościelnym, Woźnikach i Goślinowie. Natomiast dzieci z ogniska misyjnego działającego w gnieźnieńskiej SP nr 9 o misjach rozmawiały przy prawdziwym ognisku. We wszystkich tych spotkaniach uczestniczył ks. Franciszek Jabłoński – dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych. Wziął on także udział w spotkaniu zorganizowanym w gnieźnieńskim seminarium duchownym, w którym uczestniczył ponadto ks. Kazimierz Muszyński, jeden z pierwszych misjonarzy archidiecezji gnieźnieńskiej.

Polecamy