poniedziałek, 16 września 2019 r.

„Ks. Jan od biedronki” patronem szkoły

Na początku września ubiegłego roku dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych podjęła działania zmierzające do wyłonienia kandydata na patrona wspomnianej placówki. Jednogłośnym postanowieniem grona pedagogicznego, uczniów oraz ich rodziców został nim ks. Jan Twardowski – zmarły w styczniu ubiegłego roku, powszechnie znany i ceniony kapłan-poeta. W szkole trwają obecnie przygotowania do uroczystości nadania imienia Patrona, które zaplanowane zostały na czerwiec br.

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych (nieopodal Gniezna) uczy się dziś 183 uczniów w wieku od 6 do 15 lat, a ich edukacją zajmuje się 25 nauczycieli. W skład Zespołu Szkół wchodzi „zerówka”, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Placówka ma również swoją filię w nieodległym Mnichowie.

Jednogłośnie wybrany
Inicjatywa nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół w Szczytnikach Duchownych zrodziła się w czerwcu ubiegłego roku, a jej pomysłodawcą był Jarosław Kusz, dyrektor szkoły. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego została powołana specjalna kapituła, której zadaniem było przeprowadzenie szkolnego „postępowania” w sprawie zatwierdzenia kandydata na patrona szkoły. Liczącą 16 osób kapitułę utworzyli przedstawiciele grona pedagogicznego, młodzieży oraz ich rodziców – Chcieliśmy, aby patron naszej Szkoły umacniał wartości bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, by był dla wszystkich wzorem do naśladowania, wzorem mądrości, dobroci i życzliwości, wyrozumiałości i ciepła – mówi dyrektor Jarosław Kusz. – Takim człowiekiem był niewątpliwie śp. ks. Jan Twardowski, który zapisał się w zbiorowej pamięci jako nietuzinkowy kapłan i wybitny poeta. Pamiętamy też i o tym, że ten niezwykły człowiek wiele lat swojej pracy poświęcił dzieciom. Do historii przeszły jego oryginalne kazania dla dzieci, wygłaszane przez wiele lat w warszawskim kościele Sióstr Wizytek. Ich obszerne fragmenty zostały z czasem przeniesione na papier, a z tego z kolei zrodziły się krótkie teksty opowiadane wierszem i prozą, zebrane między innymi w znanych tomach: Zeszyt w kratkę (1973) czy Patyki i patyczki (2002).
Od września do listopada ubiegłego roku odbywały się w szkole prelekcje i odczyty wierszy ks. Jana Twardowskiego. Po każdym z takich przedstawień uczniowie oraz ich rodzice otrzymywali specjalne ankiety, w których potwierdzali wybór ks. Twardowskiego na patrona szkoły lub też wysuwali własnego kandydata. Jak dodaje dyrektor szkoły, wybór był jednomyślny i nikt nie miał wątpliwości: patronem powinien zostać ks. Jan Twardowski.

Już niecałe 6 miesięcy…
Z wyboru księdza-poety na patrona Szkoły w Szczytnikach Duchownych zadowolony jest również ks. Henryk Sobiereiski, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja w Kędzierzynie, na terenie której znajduje się wspomniana szkoła. – Ksiądz Twardowski należy do grona najbardziej popularnych współczesnych polskich twórców. Jego wiersze i opowiadania czytają równie chętnie dzieci i dorośli, a jego twórczość uczy mądrej wiary, wielkiego optymizmu, wrażliwości, szacunku dla ludzi i otaczającego świata, a przede wszystkim miłości. Ks. Twardowski był ponadto doskonałym wychowawcą zafascynowanym dziecięcym sposobem patrzenia na świat, na siebie i na wiarę – mówi ks. Sobiereiski.
Uroczyste nadanie imienia Szkole planowane jest na 1 czerwca br. Data ta jest symboliczna z dwóch względów. Jest to bowiem Dzień Dziecka, a jednocześnie dzień 92. urodzin śp. ks. Twardowskiego. Tego dnia zostanie również poświęcony i przekazany nowy sztandar szkoły.
Wśród uczniowskiej braci rozpisano już konkurs na nowy hymn i logo szkoły. Najmłodsi uczniowie przygotowują natomiast wystawy prac plastycznych inspirowanych twórczością ks. Twardowskiego.

Marcin Makohoński


Ks. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 r. w Warszawie. Od 1959 r. pełnił funkcję rektora kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Polskie publikacje ks. Jana Twardowskiego osiągnęły nakład ponad miliona egzemplarzy, a jego dzieła były tłumaczone na języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski, węgierski, czeski, rosyjski, ukraiński, hebrajski, fiński, flamandzki, szwedzki i albański. W 1980 roku uhonorowano ks. Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą IKAR, a rok później otrzymał nagrodę TOTUS. W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał ks. Twardowskiemu tytuł doktora honoris causa. Zmarł 18 stycznia 2006 r. i jako pierwszy został pochowany w podziemiach świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Polecamy