wtorek, 17 września 2019 r.

Modlitwa o jedność

W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie modlono się o jedność podzielonego Kościoła. W nabożeństwie ekumenicznym odprawionym u grobu św. Wojciecha 19 stycznia br. uczestniczył bp Janusz Jagucki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Dialog ekumeniczny sprawia, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni – mówił bp Jagucki do wiernych i licznie zgromadzonego duchowieństwa. – Mamy sobie nawzajem służyć darami, którymi Pan Bóg nas obdarował. On chce by wszyscy zostali zbawieni. On nas kocha! Jesteśmy połączeni systemem miłości, która nie może być nieczuła. Bez względu na wyznanie, w którym się urodziliśmy, nie zamykajmy się w sobie – prosił kaznodzieja. Przypomniał również słowa kard. Waltera Kaspera, sekretarza papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, który stwierdził, że ekumenizm to dialog miłości i prawdy. Dialog, którego nie prowadzi się rezygnując z własnej tradycji wiary. – Jedność to dar Ducha Świętego, który został nam obiecany. Jeżeli modlimy się o niego wierząc, że Bóg nas usłyszy, to spodziewajmy się, że dar ten zostanie nam dany w sposób zaskakujący i niespodziewany – mówił bp Jagucki.
Do modlitwy i zawierzenia Bogu wzywał także, na początku nabożeństwa, abp Henryk Muszyński. Jak stwierdził, wspólna modlitwa chrześcijan różnych Kościołów jest najlepszą drogą prowadzącą do jedności, bowiem zbliża nas do Jezusa Chrystusa, a w Nim zbliża nas do siebie.
Ekumeniczne nabożeństwo w katedrze gnieźnieńskiej było jedną z inicjatyw podjętych w archidiecezji gnieźnieńskiej w ramach trwającego od 18 do 25 stycznia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku hasłem przewodnim przyświecającym modlitewnej oktawie były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Marka: ,,Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37).

Bernadeta Gozdowska

Polecamy