niedziela, 22 września 2019 r.

Stypendyści u Arcybiskupa

Kilkunastu stypendystów, a właściwie jeden stypendysta i kilkanaście stypendystek Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” przybyło w sobotę 13 stycznia br. do gnieźnieńskiej Kurii, by spotkać się z abp. Henrykiem Muszyńskim i bp. Wojciechem Polakiem. Młodzi opowiadali o swoich osiągnięciach, szkołach, w których się uczą oraz planach na przyszłość. Wspominali także ubiegłoroczny obóz letni, który odbył się w lipcu w Poznaniu. – Patrzę na was z wielką nadzieją, bo jesteście przyszłością naszej Ojczyzny – mówił do nich abp Muszyński. – Chcę wam podziękować za wysiłek, który wkładacie w naukę i jednocześnie pogratulować osiąganych wyników. Cieszę się, że to opatrznościowe dzieło, jakim jest Fundacja, tak pięknie owocuje.
W archidiecezji gnieźnieńskiej stypendia otrzymuje 34 młodych ludzi uczących się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych. Już niebawem do grona tego mają dołączyć jeszcze cztery osoby. Stypendyści nie tylko doskonale radzą sobie z nauką, ale także angażują się w wiele różnorakich inicjatyw podejmowanych w ich szkołach, parafiach i miejscach zamieszkania. Warto dodać, że w archidiecezji gnieźnieńskiej, w szeregach stypendystów Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeważają dziewczyny.

Bernadeta Gozdowska


Stypendia Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznawane są uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z rodzin borykających się z trudną sytuacją materialną i finansową. Z założenia do programu włączani są gimnazjaliści, którzy z pomocy finansowej korzystają aż do ukończenia studiów. Młodzi ludzie mogą także liczyć na opiekę i formację duchową. W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównania szans edukacyjnych, ale także budowania kapitału intelektualnego i tworzenia chrześcijańskich elit. Obecnie programem objętych jest około 1600 stypendystów w całej Polsce.

Polecamy