poniedziałek, 16 września 2019 r.

Miłość to wierność wyborowi

Głównym gościem spotkania był ks. bp Wojciech Polak, który przewodniczył sprawowanej przez wszystkich duszpasterzy Eucharystii i wygłosił do młodych kazanie. W spotkaniu wziął również udział Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Radosław Orchowicz oraz ks. prałat Franciszek Resiak, proboszcz parafii pw. Św. Ducha w Inowrocławiu. To właśnie w tej parafii działa bowiem od niedawna duszpasterstwo młodzieży DOMino, które było gospodarzem spotkania.

Polecamy