poniedziałek, 23 września 2019 r.

Teologia pastoralna: studia doktoranckie

Ogromne szanse, ale niestety również zagrożenia, które są efektem aktualnych przemian w Kościele i świecie sprawiają, że zapał apostolski duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich często już nie wystarcza, aby prowadzić dzieło pastoralne Kościoła w Polsce. Dlatego kształcenie pastoralne wszystkich członków Kościoła staje się priorytetowym zadaniem w odnowie działalności eklezjalnej we współczesnej Polsce, która jest częścią Zjednoczonej Europy. Mądry kapłan to nie tylko doświadczony kapłan, ale także uczony kapłan. To samo można powiedzieć o osobach zakonnych i ludziach świeckich.

Każdy ksiądz, osoba zakonna i wierny świecki zachęcony do studiowania teologii pastoralnej, będzie skarbem dla duszpasterskiej misji Kościoła w Polsce. Na tym polu nie powinno być rywalizacji, tylko współpraca między wydziałami teologicznymi, a tym bardziej między diecezjami w Kościele w Polsce.

Jedną z propozycji są niestacjonarne studia doktoranckie w Studium Biblijno – Pastoralnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalistyczne studia doktoranckie stanowią wyzwanie dla wszystkich ludzi Kościoła, którzy poszukują wiedzy teologicznej połączonej ze zdobyczami nauk świeckich. Obecnie doktoranci mają do wyboru sześć specjalizacji: z teologii pastoralnej, biblistyki, misjologii, teologii duchowości, teologii moralnej, katechetyki.
Zajęcia w Studium Biblijno –Pastoralnym trwają cztery lata i pozwalają ukończyć studia doktoranckie osobom duchownym i świeckim, zaangażowanym zawodowo i pełniącym różne funkcje, bez uszczuplenia czasu potrzebnego do spełnienia podjętych obowiązków. W każdym roku jest dziewięć zjazdów po dwa dni (poniedziałek i wtorek) – istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Rekolekcyjno – Formacyjnym, który znajduje się przy Uniwersytecie. Po trzech latach studenci zdają kościelny egzamin licencjacki, a po czterech latach otrzymują dyplom ukończenia studiów doktoranckich i mogą obronić pracę doktorską. Istnieje także możliwość odbycia czteroletnich studiów stacjonarnych z teologii pastoralnej w Sekcji Teologii Pastoralnej – zajęcia odbywają się we wtorki i środy. Po dwóch latach studenci zdają egzamin licencjacki i przez następne dwa lata przygotowują dysertację doktorską.
Wszelkich informacji na temat Studium Biblijno – Pastoralnego i Sekcji Teologii Pastoralnej udziela Dziekanat Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 01-815, ul. Dewajtis 5, tel. (022) 839 52 86, e-mail: zsd@uksw.edu.pl oraz znajdują się na stronach internetowych www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl i www.stp.uksw.edu.pl oraz www.pspd.ovh.org


Polecamy