środa, 15 lipca 2020 r.

W Kolegium Europejskim o energii

W gnieźnieńskim Kolegium Europejskim odbyła się dwudniowa (25-26 czerwca) konferencja nt. społecznej odpowiedzialności w sektorze energetycznym. O właściwym wykorzystaniu energii, a także pomocy tym, dla których jest ona „towarem luksusowym” dyskutowali przedstawiciele wytwórców energii elektrycznej, sprzedawców, dystrybutorów oraz administracji publicznej.  

 

Podczas konferencji poruszono temat ubóstwa w Polsce, ochrony konsumentów energii przed nieuczciwymi mechanizmami konkurencji oraz przedstawiono propozycje Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jak mówił Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, rozwiązaniem w tym zakresie może być przygotowany przez URE pakiet zmian legislacyjnych, które polegają na przyznaniu osobom, które cierpią na ubóstwo energetyczne środków z pomocy społecznej.

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju i strategii CSR w sektorze energetycznym w Polsce. Ponadto przybliżono uczestnikom konferencji nowe trendy w zakresie społecznej odpowiedzialność biznesu w obszarze środowiska oraz przedstawiono instrumenty wzrostu efektywności energetycznej, obniżające koszty zakupu energii.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem m.in.: abp. Henryka Muszyńskiego – metropolity gnieźnieńskiego, Waldemara Pawlaka – wicepremiera, ministra gospodarki, Aleksandra Grada – ministra skarbu państwa, Janusza Kochanowski – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Stanisława Lorenca – rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polecamy