poniedziałek, 16 września 2019 r.

Abp H. Muszyński doktorem honoris causa

Metropolita gnieźnieński abp prof. Henryk Muszyński otrzymał 25 kwietnia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

"Wyróżnienie to jest dowodem na to, że człowiek już «się posunął w latach». Bo gdy się otrzymuje doktoraty honoris causa, to się patrzy wstecz” – zażartował metropolita. " Ale nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Uczelnia dostrzegła moje wysiłki w różnych dziedzinach. Zajmowałem się przede wszystkim Biblią i uważam się za biblistę. Ten okres mojego życia miał dwa etapy – najpierw była katedra uniwersytecka, a później posługa Słowa, czyli głoszenie Ewangelii. Studia biblijne odczytuję jako wielkie błogosławieństwo. Jeżdżę z Biblią i medytuję. I to, co Pan Bóg do mnie mówi, staram się przekazywać wiernym" – powiedział nowy doktor honorowy.

Metropolita gnieźnieński podkreślił, że był „u początku bydgoskiego uniwersytetu”. "Bardzo żywo interesuje mnie nie tylko ten uniwersytet, ale wszystkie uczelnie bydgoskie, dlatego że pełniłem tutaj kilkanaście lat posługę biskupią. To wszystko, co dzieje się w Bydgoszczy, jest nadal źródłem mojego zainteresowania. Cieszę się również, że inne uniwersytety – w Poznaniu i Toruniu – zaangażowały się w opinię o moim doktoracie" – dodał.

Władze uczelni, nadając tytuł honoris causa, chciały szczególnie wyróżnić abp. Muszyńskiego jako jednego z „najznakomitszych obywateli naszego regionu”. "Jest to postać znana z wielu pól działalności. Profesor i znakomity znawca wielu nauk z jednej strony, a z drugiej – osoba wielce ekumeniczna, osoba wielkiego dialogu, wreszcie – prawdziwy mąż stanu. Świadczy o tym chociażby sześć Zjazdów Gnieźnieńskich, które zorganizowano z jego inicjatywy, czy powołanie do życia Kolegium Europejskiego. Arcybiskup zapisał się ponadto w naszej wdzięcznej pamięci jako orędownik i krzewiciel starań o uniwersytet w Bydgoszczy" – powiedział rektor UKW prof. Józef Kubik.

Podkreślono również zaangażowanie metropolity w sprawy Kościoła powszechnego i lokalnego oraz dążenia do zintegrowania środowiska bydgoskiego. Przypomniano, że abp Muszyński zabierał głos w publicznej dyskusji na temat nowego podziału administracyjnego, opowiedział się za utworzeniem województwa ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu, angażował się po stronie zwolenników Unii Europejskiej. Wskazano także na pokaźny dorobek naukowy laureata.

 

za: KAI

 

Polecamy