poniedziałek, 16 września 2019 r.

Abp Muszyński nadal w Papieskiej Radzie

Ojciec Święty Benedykt XVI przedłużył abp. Henrykowi Muszyńskiemu członkostwo w Papieskiej Radzie Popierania Jedności Chrześcijan o kolejne 5 lat. Rada ta jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej prowadzącą w imieniu Kościoła katolickiego działalność ekumeniczną. Abp Muszyński jest jej członkiem od 1994 roku.

Polecamy