czwartek, 19 września 2019 r.

Młodzi u Grobu św. Wojciecha (zdjęcia)

Około 1200 młodych ludzi pielgrzymowało pieszo na uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. W pielgrzymce wzięli udział pątnicy z całej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz młodzież z diecezji gliwickiej oraz z Czech. Niektóre z grup pielgrzymowały aż trzy dni, innym na dojście do Gniezna wystarczyło kilka godzin. Wszyscy spotkali się na Mszy św. w Katedrze, sprawowanej o godz. 15 pod przewodnictwem bp Wojciecha Polaka. Po Mszy św. na boisku przy Gimnazjum nr 1 zostali ugoszczeni grochówką.

Młodzież przybyła do Gniezna weźmie dziś udział w Nieszporach ku czci św. Wojciecha i w procesji z relikwiami do kościoła pw. św. Michała, a jutro w uroczystej Eucharystii, sprawowanej na Placu św. Wojciecha.

Polecamy