poniedziałek, 16 września 2019 r.

Zmarł ks. Kazimierz Muszyński

W dniu 26 lipca, przy kaplicy św. Franciszka, w par. pw. św. Agnieszki w Niantic k. Bostonu zmarł ks. mgr Kazimierz Muszyński. Wprowadzenie trumny do kościoła oraz Msza św. odbędzie się w środę wieczorem. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek o godz. 11 (USA) pod przewodnictwem miejscowego biskupa.                                                 

Urodził się 28 II 1942 r. w Gołańczy. Szkołę Podstawową ukończył w Gołańczy, a Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu. Studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium w Gnieźnie odbył w okresie od 18 IX 1961 r. do 28 X 1967 r. W czasie nauki seminaryjnej służył dwa lata w wojsku w Grudziądzu, w jednostce artyleryjnej (29 X 1962 r. – 15 X 1964 r.). Święcenia diakonatu otrzymał dnia 21 V 1967 r. W dniu 28 X 1967 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Jana Czerniaka. Po święceniach został posłany w charakterze wikariusza do parafii św. Piotra i Pawła w Kruszwicy (1 XI 1967 r. – 30 VI 1969 r.). Następnie pracował w parafiach: św. Józefa w Bydgoszczy (1 VII 1969 r. – 30 VI 1970 r.) i św. Marcina w Jarocinie (1 VII 1970 r. – 30 VI 1974 r.).

W 1971 r. zwrócił się z prośbą do kard. Stefana Wyszyńskiego o zgodę na wyjazd do Paragwaju, w 1972 r. do Konga, a w 1973 r. do Brazylii. Zmiana krajów misyjnych podyktowana była ówczesnymi, aktualnymi potrzebami misyjnymi. Ostatecznie kard. Stefan Wyszyński posłał ks. Kazimierza w 1974 r. do Papui Nowej Gwinei. Przez Rzym i Australię, w dniu 18 V 1975 r. dotarł do Papui Nowej Gwinei. Został posłany do misji w Denglagu. Następnie objął parafię w Kainantu (1976-1977), a później Wangoi, gdzie pracował do 1984 r. W czasie pobytu na misjach troszczył się przede wszystkim o zorganizowanie parafii, rozbudowę kościołów. Wybudował cztery kościoły, szpital i salę parafialną.

Bp Wilhelm Kurtz, ordynariusz diecezji Kundiawa, w liście do kard. Józefa Glempa Prymasa Polski napisał: „Z żalem pożegnaliśmy ks. Muszyńskiego. Pracował wśród nas przez prawie 10 lat, był zawsze dobrym i gorliwym misjonarzem – pełnym zrozumienia dla ludzi i oddania się sprawie Bożej. Pracował na jednej z najtrudniejszych placówek diecezji i wywiązał się doskonale z zadania, pozostawiając po sobie dobrze zorganizowaną i zadbaną stację główną i osiem stacji bocznych, należących do parafii”.

Sam ks. Kazimierz w książce „Dziesięć lat wśród Papuasów” (Lublin 1992), podsumowując swoją pracę napisał: „Przeżyłem tu dziesięć lat mojej pracy misyjnej i wyjeżdżając mam pełne poczucie, że były to jak dotąd najlepsze lata mojego kapłańskiego żywota. Lata trudne, ale pełne wewnętrznej radości, jaką daje pewność właściwej, choć kamienistej i na pewno nie pozbawionej błędów drogi. Drogi, na którą Chrystus powołał mnie, abym wypełniał Jego misję”.

Ks. Kazimierz w 1985 r. udał się do USA, gdzie pracował w amerykańskiej parafii Cohocton. Następnie ks. Prymas posłał go do pracy wśród Polonii w Anglii (1991 r.). W 1996 r. udał się powtórnie do USA. W 2002 r. został dyrektorem Centrum Polonijnego przy parafii św. Józefa w Central Falls (Rhode Island). W dniu 28 X 2002 r. w Poznaniu, w parafii Opatrzności Bożej, obchodził 35-lecie swojej pracy kapłańskiej. Od 2004 r. pracował w diecezji Norwich. W 2006 r. obronił pracę magisterską pt.: „Odpowiedzialność Kościoła partykularnego za misje w świetle posoborowych synodów Archdiecezji Gnieźnieńskiej”.

Polecamy