sobota, 11 lipca 2020 r.

Rekolekcje Akcji Katolickiej

Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczyli w dwudniowych rekolekcjach, które odbyły się 14 i 15 listopada w klasztorze Sióstr Pallotynek w Gnieźnie. Jak informuje prezes stowarzyszenia Krystyna Wojtczak Nowak spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy, ponownego zamyślenia się nad powołaniem członka Akcji Katolickiej oraz podjęcia refleksji nad aktualną kondycją stowarzyszenia.
 Rekolekcje rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, któremu przewodniczył ks. Krzysztof Redlak – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z Archidiecezjalnym Programem Duszpasterskim na rok liturgiczny 2008/2009, który przedstawił ks. Krzysztof Walkowski. Wysłuchali także refleksji nt. apostolskiej gorliwości św. Pawła, którą podjął ks. Paweł Podeszwa – moderator Archidiecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Członkowie stowarzyszenia spotkali się również z ks. prałatem Stefanem Schudym z Poznania, który zorganizował i rozwinął działalność Akcji Katolickiej w archidiecezji poznańskiej. W swoim wystąpieniu przypomniał osiągnięcia Akcji Katolickiej, przedstawił diagnozę obecnej sytuacji i wskazał obecnym środki, które jeśli zostaną zastosowane, mogą skutecznie ożywiać działalność apostolską jej członków. Centrum spotkania rekolekcyjnego stanowiła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Redlaka. Uczestnicy rekolekcji podpisali się również pod apelem przeciwko przemocy wobec chrześcijan w Indiach, który skierowano do Ambasady Indii w Polsce.

Polecamy