poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

Święta Jadwiga patronką Inowrocławia

Od 8 listopada br. święta Jadwiga Królowa jest patronką największego miasta Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Inowrocławia. W uroczystościach z tej okazji wzięli udział wszyscy gnieźnieńscy biskupi.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Sakramentów w Dekrecie o ustanowieniu Świętej Jadwigi Królowej Patronką miasta Inowrocław stwierdza: „Święta Jadwiga Królowa, która wykonując władzę rządzenia prawdziwie okazała się matką, zwłaszcza wobec biednych i uciemiężonych. Duchowieństwo i lud wierny miasta, zwanego Inowrocław szczególną i ustawiczną czcią ją otaczali i nadal otaczają (...). Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą udzielonej jej władzy przez papieża Benedykta XVI (...) zatwierdza w obliczu Boga Świętą Jadwigę Królową na Patronkę miejscowości zwanej Inowrocław razem ze wszystkimi przywilejami wynikającymi z postanowień”.


Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Jadwigi Królowej na inowrocławskim Rąbinie abp Henryk Muszyński przypomniał i na nowo postawił pytania, postawione wcześniej przez Jana Pawła II podczas kanonizacji Królowej Jadwigi. - Czy polska prawda jest szanowana w naszych szkołach, środkach społecznego przekazu, urzędach publicznych, parafiach? Czy nie wymyka się niekiedy pod naporem okoliczności? Czy nie jest wypaczana i upraszczana? Czy zawsze pozostaje na służbie miłości? Czy polski czyn podejmowany jest roztropnie, czy jest systematyczny i wytrwały, odważny i wielkoduszny?

 

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości wzięli udział w sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w inowrocławskim Teatrze Miejskim. Rada Miasta w głosowaniu podjęła uchwałę o ustanowieniu dnia 8 czerwca Dniem Patronki Miasta. Ks. prał. Leszek Kaczmarek odczytał Dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów, a abp H. Muszyński uroczyście przekazał go na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, Tomasza Marcinkowskiego.

 

Polecamy