środa, 15 lipca 2020 r.

Dzieła św. Jana od Krzyża

Życie i dzieło św. Jana od Krzyża było tematem spotkania zorganizowanego 23 lutego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. O duchowości, nauce i twórczości wielkiego mistyka, reformatora zakonnego i doktora Kościoła mówił tłumacz jego dzieł, redaktor „Zeszytów Karmelitańskich” o. Antoni Rachmajda.

Druga część gnieźnieńskiego spotkania ze św. Janem od Krzyża odbyła się popołudniu w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Podczas Misterium „Pod wieczór będą Cię sądzić z miłości” słuchacze będą mieli okazję wysłuchać wybranych pism i poezji św. Jana od Krzyża w interpretacji Olgierda Łukaszewicza oraz młodzieży z Fundacji AMF. Słowu towarzyszył śpiew pieśni Alfons el Sabio przy akompaniamencie gotyckiej harfy.

Polecamy