czwartek, 2 lipca 2020 r.

Pomoc misjonarzom

Po raz kolejny w II Niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich parafiach naszego kraju zbierane są ofiary do puszek, które zostaną przekazane polskim misjonarzom pracującym w 96 krajach świata na wszystkich kontynentach.

 

 

Projekty misyjne, które wspomogło Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w 2007 r.


Głównym celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji udzielając im pomocy materialnej i logistycznej.
 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” poprzez finansowanie projektów przedstawianych przez polskich misjonarzy: kapłanów iecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych i świeckich misjonarzy wspiera działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną prowadzoną na całym świecie.
W 2007 roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspomogło misjonarzy pracujących w Afryce, Ameryce Południowej, Azji, Oceanii realizujących projekty ogólne - związane z działalnością ewangelizacyjną, medyczne – związane z ochroną zdrowia ludności na terenach misyjnych, charytatywne – związane z pomocą dla najuboższych, edukacyjne – związane z upowszechnianiem oświaty.
Dzięki ofiarom składanym do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu (4 marzec 2007) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” mogło przyznać zapomogi  księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 1 200,00 USD. Każdy misjonarz otrzymuje, także podczas swojego pobytu wakacyjnego w Polsce kwotę 500,00 zł. Dzieło „Ad Gentes” w całości sfinansowało także 84 projekty misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach. Wśród nich są: 43 projekty związane z działalnością ewangelizacyjną, 9 projektów medycznych, 15 charytatywnych, niosąc pomoc najuboższym oraz 17 edukacyjnych upowszechniając oświatę.


Realizowano m.in. takie projekty jak:
Ewangelizacyjne (43 projekty):
Budowa kościoła i domu w wiosce Manandaza (Madagaskar),
 Zakup biblii w języku angielskim oraz lokalnych językach dla katechetów i najbiedniejszych osób (Zambia),
 Pomoc finansowa dla duszpasterstwa i apostolstwa chorych w Parafii ESSENG (Kamerun),
 Doprowadzenie elektryczności do kościoła (Zambia),
 Wyposażenie biblioteki seminaryjnej (Paragwaj),


Medyczne (9 projektów):
 Pomoc w leczeniu i dożywianiu sierot, chorych na gruźlicę i AIDS (Kamerun),
 Dofinansowanie zakupu testów laboratoryjnych i materiałów do operacji chirurgicznych (Demokratyczna Republika Konga),
 Pomoc przy zakupie leków, ubrań i pożywienia (Uganda),
 Dofinansowanie do zakupu urządzeń medycznych oraz leków (Gabon),
 Noclegownia w szpitalu w Fianarantsoa dla biednych rodzin asystujących swoim chorych (Madagaskar),


Charytatywne (15 projektów):
 Pomoc w zakupie mleka, odżywek i witamin dla sierot i dzieci biednych, ofiar choroby AIDS (Kamerun),
 Zakup cysterny na wodę do ośrodka zdrowia (Rwanda),
 Jadalnia dla niedożywionych dzieci (Boliwia),
 Sfinansowanie budowy płotu (Rwanda),
 Pomoc finansowa w pokryciu kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolu (Brazylia),


Edukacyjne (17 projektów):
 Edukacja młodzieży do życia w rodzinie i walka z HIV/AIDS (Tanzania),
 Zakup stołów i krzeseł do sal lekcyjnych (Zambia),
 Wyposażenie biblioteki i zakup książek (Kazachstan),
 Pomoc w budowie klasy przedszkola (RPA),
 Pomoc w wybudowaniu kuchni i jadalni dla przedszkola (Botswana),

Polecamy