poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

50 lat kapłaństwa ks. prał. T. Makowskiego

W piątek 30 maja w Gnieźnieńskim Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchowym jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Tadeusz Makowski. Ks. Tadeusz urodził się 1933 roku w Kcynii. Zawierzył swoje życie Bogu, przyjmując w 1958 roku święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po kilku latach bycia wikariuszem rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z tytułem doktora rozpoczął pracę notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Po dwóch latach obok funkcji notariusza został wykładowcą teologii pastoralnej w Seminarium w Gnieźnie, gdzie pracuje do dziś. W międzyczasie pełnił funkcje diecezjalnego duszpasterza rodzin i sekretarza komisji episkopatu Polski „IUSTITIA ET PAX”.

Polecamy