poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Bogu na chwałę

18 maja, w Uroczystość Trójcy Świętej abp Henryk Muszyński uroczyście konsekrował kościół pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu. W ten sposób zwieńczony został prawie trzydziestoletni wysiłek proboszcza, ks. prał. Franciszka Resiaka i całej wspólnoty parafialnej, zmierzający do wybudowania kościoła na Osiedlu Piastowskim.

Nieczęsto się zdarza, że proboszcz, który rozpoczyna budowę kościoła, doprowadza do jego konsekracji. Tak stało się właśnie w przypadku ks. prał. Franciszka Resiaka, który mówił: - Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy dnia, w którym Bóg w Trójcy Jedyny może odbierać chwałę w tej świątyni. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi dokończyć tę budowę. Oddajemy teraz nasze dzieło Księdzu Arcybiskupowi z prośbą, by złożył je Bogu na wieczystą własność.

 

W uroczystości konsekracji kościoła, oprócz licznie zgromadzonych kapłanów i parafian, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Inowrocławia, Ryszardem Brejzą i starostą powiatu inowrocławskiego Tadeuszem Majewskim, dowódcy Pułku Inowrocławskiego, przedstawiciele Straży Pożarnej i służby zdrowia oraz budowniczy kościoła: jego główny architekt i projektant, konstruktorzy, wykonawcy i kierownik budowy.

Uroczystość poświęcenia kościoła na wyłączną własność Boga rozpoczęło procesyjne wejście do kościoła i przekazanie go Arcybiskupowi z prośbą, o złożenie go Bogu. Następnie poświęcona została woda, którą pokropiono ołtarz i mury kościoła oraz żywą świątynię – zebranych w kościele wiernych. Po liturgii słowa i homilii nastąpiła dalsza część obrzędów, czyli odmówienie modlitwy poświęcenia, namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła oraz ich okadzenie. Po namaszczeniu i okadzeniu ołtarz został oświetlony, zapalono również świece w miejscach namaszczenia murów świątyni.

Polecamy