poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Dzień Lektora

Lektorzy i lektorki z całej archidiecezji gnieźnieńskiej przybyli 17 maja do Gniezna, by wspólnie świętować Dzień Lektora. Z młodymi spotkał się bp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w południe w katedrze gnieźnieńskiej. Podczas Eucharystii miało miejsce uroczyste błogosławieństwo do wykonywania funkcji lektora i ceremoniarza.

  Bp Polak, sięgając do książki kard. Ratzingera, przypomniał młodym ludziom, że liturgia, to modlitwa Kościoła prowadzona z natchnienia i pod kierownictwem Ducha Świętego. Modlitwa, w której Chrystus wciąż na nowo przenika naszą teraźniejszość i wkracza w nasze życie. Dlatego w liturgii nic nie może wypływać z naszej fantazji, czy kreatywności. – Czytając Słowo Boże, czy posługując jako ceremoniarze musicie zawsze pamiętać, że spełniając te funkcje w liturgii, służycie samemu Jezusowi Chrystusowi, który jest tutaj prawdziwie obecny i którego, dzięki świętym słowom i znakom wszyscy możemy rozpoznać, wołając jak apostołowie: to jest Pan! – mówił bp Polak. Podkreślił również, że posługa lektora i ceremoniarza wymaga, aby pełniący ją młodzi ludzie mogli za św. Pawłem powtórzyć: „dla mnie żyć to Chrystus!” i zawołanie to potwierdzić swoim codziennym życiem i postępowaniem. Zachęcał też młodych ludzi, aby dawali odważne świadectwo Chrystusowi wśród swoich rówieśników. – Potrzeba uczniów Chrystusa, potrzeba młodych ludzi, potrzeba was spełniających funkcję czytania Słowa Bożego i posługujących w liturgii jako ceremoniarze, aby żywy i prawdziwy Chrystus, mógł zapukać do serca waszych rówieśników. Potrzeba, aby przez czytane Słowo Boże i pełnioną posługę ceremoniarza zapłonął w was ogień Bożej Miłości. Potrzeba, aby sami spotykając w liturgii Chrystusa, chcieli Go zanieść innym, waszym koleżankom i kolegom, waszym rówieśnikom – mówił do młodych bp Wojciech Polak.
Lektorzy i lektorki gościli w Gnieźnie cały dzień. Przed południem pracowali w grupach w gnieźnieńskim seminarium Duchownym. Po południu spotkali się: dziewczyny z siostrami zakonnymi, chłopcy z klerykami. Później wszyscy bawili się na koncercie powołaniowym, a wieczorem uczestniczyli w nabożeństwie majowym. Doroczne spotkanie z okazji Dnia lektora jest dla nich nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także motywacją do jeszcze ofiarniejszego i pełniejszego włączania się w misję głoszenia Słowa Bożego.

Polecamy