piątek, 3 lipca 2020 r.

Kaplica w Oborze

Kiedyś stał tam sprzęt strażacki, dziś modlą się ludzie. Wystarczyło trochę dobrej woli, samozaparcia i starań.

Wieś Obora położona jest 6 kilometrów od Gniezna, przy drodze do Wągrowca. W miejscowości mieszka 55 rodzin, które należą do wspólnoty parafialnej skupionej przy gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej. Przed siedmioma laty jej ówczesny proboszcz ks. kan. Zenon Rubach inspirowany przez mieszkańców Obory uznał, że we wsi potrzebna jest kaplica. Słowa szybko zamieniły się w czyny. Kaplica została urządzona w nieczynnej remizie strażackiej, którą władze gminy Gniezno wraz z działką oddały parafii katedralnej w dzierżawę. W 2005 roku, staraniem obecnego proboszcza ks. kan. Jana Kasprowicza budynek wraz z gruntem został parafii nieodpłatnie przekazany, a mieszkańcy zaczęli myśleć o jego pełniejszym wyposażeniu. Spontanicznie urządzili zbiórkę pieniędzy na ogniotrwałe tabernakulum oraz monstrancję. Ks. Kasprowicz przyznaje, że był to dla niego kolejny dowód na to, że kaplica jest tym ludziom naprawdę potrzebna.  
 
Dwa lata później, 16 grudnia 2007 roku abp Henryk Muszyński oficjalnie erygował kaplicę w Oborze dając jej za patrona św. Floriana i zezwolił na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu. Wiosną tego roku ruszyły prace remontowe. Wymieniono m.in. nagłośnienie, wymalowano wnętrze oraz przystosowano do liturgii bryłę ołtarza oraz ambonkę. Na ścianie frontowej prezbiterium zawieszono obraz przedstawiający św. Floriana pędzla prof. Zbigniewa Sałaja z Krakowa – tego samego, który namalował poczet królów dla katedry gnieźnieńskiej. Zmieniło się także otoczenie kaplicy. Na Bożej roli częściowo położono kostkę brukową, a nieopodal ustawiono potężny krzyż, którego wysokość odpowiada wiekowi wsi. – Krzyż ma 770 cm, czyli mniej więcej tyle, ile lat liczy sobie wieś Obora. Warto dodać, że pierwszymi właścicielkami miejscowości były gnieźnieńskie klaryski, które otrzymały ją z nadania księcia Przemysła II w chwili założenia klasztoru, a więc przed rokiem 1284 – tłumaczy ks. Kasprowicz, dodając, że z okresu tego pochodzi pierwsza wzmianka o Oborze, sama wieś jest natomiast nieco starsza.

 

Uroczyste poświęcenie kaplicy w Oborze miało miejsce 3 maja, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Floriana. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił bp Bogdan Wojtuś. Mszę św. sprawował proboszcz parafii katedralnej ks. Jan Kasprowicz. Obecni byli także: ks. kan. Zenon Rubach, ks. kan. Andrzej Grzelak, ks. kan. Stanisław Pietrzak, ks. kan. Bogdan Tarka oraz wikariusze z parafii katedralnej. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy Obory i okolicznych wsi, a także parafianie i darczyńcy z Gniezna. Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę ks. Kasprowicz dziękował również za ich ofiarność i zaangażowania, bez których nie byłoby kaplicy św. Floriana.

Polecamy