środa, 8 lipca 2020 r.

List ks. dr Wojciecha Rzeszowskiego, rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

Umiłowani w Chrystusie Panu.

 

Przełom maja i czerwca, to dla młodzieży czas intensywnej nauki, zmagania się z egzaminem maturalnym, a potem podejmowania jednej z najważniejszych decyzji dotyczącej przyszłego życia. Dla wielu młodych matura jest poważnym wyzwaniem, ale jeszcze trudniejsze jest pytanie: co dalej? Jest to bowiem pytanie nie tylko o kierunek studiów czy rodzaj pracy, ale o wybór życiowej drogi. Wielu młodych zadaje sobie pytanie, o którym mówi religijna piosenka: „Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, za co warto życie dać?” Zachęcam wszystkich, aby w tym szczególnym czasie trudnych wyborów towarzyszyć młodzieży przez modlitwę, duchowe wsparcie oraz życzliwą rozmowę. Chciałbym jednoczenie zwrócić się do młodych, którzy odczuwają w swoim sercu pragnienie, by szukać czegoś więcej, by wznosić się i przekraczać to, co tylko doczesne. Do tych, którzy czują się dotknięci łaską i zaproszeni, by ofiarować swoje życie Bogu.


Młodzi przyjaciele! Jeśli czujecie się zaproszeni przez Boga, by pójść za Nim, „nie lękajcie się – ale idąc za wezwaniem Jana Pawła II - otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Nie bójcie się zaufać Jezusowi, pozwólcie, by to On was poprowadził. Tak wielu ludzi żyje dziś bez wiary i nadziei. Bóg potrzebuje młodych i pełnych zapału umysłów, serc i rąk, które zechcą oddać się na służbę Ewangelii. Jeśli Bóg was wzywa – nie odmawiajcie Mu. Wszystkich młodych mężczyzn, którzy usłyszą w sercu głos powołania zapraszam, aby wstąpili do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Znajdziecie tu „wspólnotę uczniów”, która pomoże wam się przygotować do Chrystusowego kapłaństwa. Szczegółowe informacje o naborze do Seminarium znajdziecie u Ks. Proboszcza, w gablocie z informacjami parafialnymi lub zgłaszając się bezpośrednio do Seminarium.


Młodzieży żeńskiej, która odczuwa podobny głos wołania Bożego, polecam różnorodne formy życia zakonnego, które pozwalają oddać serce Bogu i stać się oblubienicą Chrystusa. W razie potrzeby seminaryjni wychowawcy mogą i wam służyć pomocą w rozeznawaniu tego powołania i wyborze odpowiedniej wspólnoty życia konsekrowanego.


Jezus powiedział „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10,2). Módlmy się wspólnie do „Pana żniwa” za młodzież, która rozeznaje swoją życiową drogę oraz prośmy o łaskę nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych dla całego Kościoła.

W imieniu całego Seminarium pragnę podziękować za każde dobro, jakie otrzymujemy ze strony wiernych Archidiecezji oraz zapewnić o naszej modlitewnej pamięci.


Ks. Wojciech Rzeszowski
     Rektor

Polecamy