poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Nowi diakoni Kościoła

3 maja w gnieźnieńskiej katedrze dziesięciu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii sprawowanej z tej okazji przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Wśród nowych diakonów znaleźli się dk. Rafał Bachora z Inowrocławia, dk. Rafał Budzyński z Inowrocławia, dk. Jan Dzionek z Gniezna, dk. Wojciech Kowalski z Kleczewa, dk. Krystian Krysiak z Lisewa Kościelnego, dk. Waldemar Myka z Kołodziejewa, dk. Krzysztof Szkopek z Gniezna, dk. Hubert Wiśniewski z Budzynia, dk. Tomasz Wojtucki z Giewartowa i dk. Wojciech Zniszczol z Kruszwicy.

Diakonat w Kościele katolickim jest najniższym stopniem święceń kapłańskich. Zadaniem diakonów jest udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernym, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu pogrzebowemu. Poprzez święcenie diakoni zostają włączeni do stanu duchownego. Podejmują również zobowiązanie życia w celibacie oraz sprawowania Liturgii Godzin za cały Lud Boży.

Polecamy