poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Święcenia kapłańskie w Gnieźnie

W sobotę 31 maja w gnieźnieńskiej Katedrze abp Henryk Muszyński udzielił święceń kapłańskich ośmiu diakonom Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W uroczystości wzięli udział kapłani, klerycy, wspólnoty parafialne, rodziny oraz przyjaciele neoprezbiterów.
- Bóg, który powołał Was, Drodzy Synowie, do pełnienia Jego zbawczej posługi, w Swoim miłosierdziu obdarza Was Swoją zbawczą mocą – mówił w homilii abp Henryk Muszyński. - Jemu w akcie wielkodusznego zawierzenia oddajecie całe Wasze młode życie, wszystkie Wasze siły i zdolności. Bądźcie zawsze otwarci na światło i moc Ducha Świętego, aby właśnie On mógł być nie tylko waszą mocą i zbawieniem, ale i waszą pieśnią, czyli źródłem kapłańskiego szczęścia i waszej radości. Będzie waszą radością, gdy zawsze całe wasze serce, jak serce Maryi, będzie otwarte na Jego tchnienie i moc.
Nowi kapłani to ks.  Jarosław Banasiak z parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Ciechocinku, ks. Krzysztof Brzykcy z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, ks. Janusz Derdoski z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Mogilnie, ks. Bartosz Gallas z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży, ks.  Wojciech Muchyński z parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Giewartowie, ks. Paweł Rybak z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Potulicach, ks. Adam Sarbinowski z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży oraz ks. Mikołaj Skotarczak z parafii pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie.

Polecamy