piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Posługa akolitatu

Piętnastu alumnów IV roku Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie otrzymało 2 marca posługę akolitatu. Uroczystą Mszę św. z tej okazji odprawił w gnieźnieńskiej katedrze bp Bogdan Wojtuś.

Akolita ustanowiony jest do posługiwania przy ołtarzu oraz pomagania kapłanowi i diakonowi. Przygotowuje ołtarz i naczynia liturgiczne, w razie potrzeby może też rozdawać wiernym Komunię św., której jest nadzwyczajnym szafarzem.

Polecamy