piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Życzenia

Dzieląc się radością Zmartwychwstania Jezusa życzymy Wam, aby Zmartwychwstały, nasza Pascha i chleb żywy, przez swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym Ciało, prowadził nas do pełnego ofiarowania się razem z Nim w Bogu. Niech wiara, świadoma miłości Boga objawionej w przebitym sercu Jezusa na krzyżu, będzie dla nas światłem, niech prowokuje naszą miłość i daje nam odwagę do życia i działania.


Polecamy