poniedziałek, 16 września 2019 r.

Archidiecezjalny Dzień Biblijny

Trwające w dniach 5 – 26 października w Rzymie XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów zaprasza do słuchania i umiłowania Słowa Bożego w kontekście konkretnego życia ludzi naszych czasów. Odpowiedzią na to zaproszenie jest organizowany pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezjalny Dzień Biblijny. W sobotę 11 października w gnieźnieńskiej Katedrze oraz Auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego spotkają się kapłani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, katecheci, klerycy, studenci teologii oraz wszyscy wierni, którzy coraz bardziej świadomie pragną stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, żyjącego w Kościele. Inicjatywa Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego wpisuje się również w obchody roku św. Pawła, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI i przeżywanego aktualnie w całym Kościele.

Program Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego

11 października 2008

10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem abp. Henryka Muszyńskiego (katedra gnieźnieńska)


11.30 Początek sympozjum (Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne)ks. dr Paweł Podeszwa – Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II


11.40 Wprowadzenie w ducha Synodu o Słowie Bożym - Abp prof. dr hab. Henryk Muszyński – Metropolita Gnieźnieński


12.00 Prezentacja Instrumentum laboris Synodu o Słowie Bożym ks. dr Paweł Podeszwa – Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II


12.15 Kto ma ucho, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów Egzystencjalne słuchanie Słowa Bożego w świetle Apokalipsy św. Jana ks. dr hab. Dariusz Kotecki (WT UMK – Toruń)


12.45 Dlaczego Lectio Divina i egzegeza naukowa potrzebują siebie wzajemnie? ks. dr hab. Artur Malina (WT UŚ – Katowice)
13.15 Dyskusja


14.30 Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami… (1 Kor 14,5) Św. Paweł jako apostoł w świetle 1 Kor 12-14 - ks. dr Marek Karczewski (WT UWM – Olsztyn)


15.00 „Tajemnica” Pawłowej Ewangelii ks. dr Wojciech Popielewski OMI (WT UAM – Poznań)


15.30 Dyskusja


16.00 Zakończenie sympozjum

Polecamy