czwartek, 19 września 2019 r.

Podyplomowe Studia Duchowości Katolickiej

Szybko zachodzące zmiany w społeczeństwie, nowe wyzwania, jakie pojawiają się w życiu człowieka, powodują konieczność nieustannego dokształcania i rozwoju. Dotyczy to nie tylko życia zawodowego, ale także duchowości, bez której inne sfery ludzkiego istnienia pozostawałyby niekompletne.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, odpowiadając na te potrzeby, jak co roku podjął starania związane z przygotowaniem bogatej oferty Studiów Podyplomowych.
W roku akademickim 2008/2009 rozpoczyna się także kolejna edycja Podyplomowych Studiów Duchowości Katolickiej, organizowanych przez Instytut Teologii Duchowości KUL. Studia stanowią ofertę kierowaną do kapłanów, osób konsekrowanych, osób świeckich, szczególnie formatorów, ojców duchownych, mistrzów (mistrzyń) nowicjatów, spowiedników i kierowników duchowych, członków grup i wspólnot modlitewno – apostolskich, katechetów, a także zainteresowanych tematyką duchowości katolickiej. Nabór uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń dokumentów. Studia trwają 4 semestry, zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w miesiącu.
Bliższe informacje uzyskać można na stronie www.kul.lublin.pl/centrumsp lub w Kurii Gnieźnieńskiej.

Polecamy