poniedziałek, 16 września 2019 r.

Generał Dąbrowski patronem

Twórca Legionów Polskich, gen. Jan Henryk Dąbrowski został patronem Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Michała Archanioła w Winnej Górze, gdzie bohater naszego hymnu narodowego został pochowany. Eucharystii przewodniczył bp Wojciech Polak.

Jak mówił generał Dąbrowski – człowiek ofiarny, wódz, żołnierz i wielki patriota znalazł na wielkopolskiej ziemi, wśród swoich nie tylko uznanie, ale i należny mu szacunek. – W tym wielkim generale możemy i my, współcześni jeszcze raz docenić ten wysiłek, heroizm i troskę naszych przodków o Niepodległą. Tak rodzi się i kształtuje w naszych sercach prawdziwy patriotyzm – słowo może dziś zapomniane i niechciane, jednak wyrażające umiłowanie tego dobra, jakim jest nasza Ojczyzna – mówił bp Polak. Podkreślił również, że wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny jest niezwykle istotne dziś, gdy tak wielu młodych ludzi opuszcza Polskę i emigruje za pracą. –
Jakże ważne, aby w sercach tych młodych ludzi otwierających się coraz bardziej na Europę i świat pozostał kraj rodzinny, ojczysty, z jego piękną tradycją, polską mową i kulturą, a także świadomość, jak wiele wysiłku i troski włożyły poprzednie pokolenia, aby Polska była prawdziwie wolna i niepodległa – stwierdził bp Polak.
Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim przyjęła imię gen. Henryka Dąbrowskiego nieprzypadkowo. Miejscowość należy do parafii w Winnej Górze, która była niegdyś własnością twórcy Legionów Polskich. Generał otrzymał ją od Napoleona w 1708 roku. Spędził tam ostatnie lata swojego życia.

Polecamy