poniedziałek, 16 września 2019 r.

Zmarła s. Miłosława Marianna Szubert

10 września w Gnieźnie odbył się pogrzeb zmarłej s. Miłosławy Marianny Szubert ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, ostatnio posługującej w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.
Urodziła się w 1927 r. w Wolkowie. Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wstąpiła 30 sierpnia 1953 r. w Poznaniu, rok później otrzymała elżbietański habit. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Poznaniu w czerwcu 1955 r,. a śluby wieczyste we Wrocławiu, w lipcu 1960 r.
W 1958 r. ukończyła kurs i przystąpiła do państwowego egzaminu pielęgniarskiego, uzyskując świadectwo Ministerstwa Zdrowia, uprawniające na stałe do wykonywania praktyk pielęgniarskich oraz prawo używania tytułu pielęgniarki. Pracowała m.in. w Ostrowie Wielkopolskim i w Poznaniu. Do Gniezna przyjechała w sierpniu 1960 r., posługując na terenie parafii pw. św. Wawrzyńca. Od stycznia 1971 do września 1978 r. pracowała w Krobii, następnie wróciła do Gniezna, do domu zakonnego na ul. Dalkowskiej. Od 11 sierpnia 1999 r. służyła pomocą schorowanym kapłanom z Domu Księży Seniorów.
Do końca życia była obowiązkowa, nie tylko jako pielęgniarka. Ceniła sobie modlitwę brewiarzową, na którą, mimo słabnących sił, wstawała każdego ranka. Wolne chwile spędzała przed Najświętszym Sakramentem, polecając Bogu sprawy Kościoła, Zgromadzenia, swojej rodziny i Ojczyzny. Przemierzała również ulice Gniezna, niosąc pomoc chorym i potrzebującym. W 2005 roku obchodziła jubileusz 50-lecie złożenia ślubów zakonnych, a ówczesny Prezydent Gniezna w dowód uznania za długoletnią posługę zakonną nadał jej Pamiątkowy Medal wybity z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Polecamy