środa, 3 czerwca 2020 r.

Spotkania szafarzy


W Murowanej Goślinie, Wrześni i Mogilnie odbyły się formacyjne spotkania dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Uczestniczyło w nich łącznie 40 mężczyzny, w tym 24 z żonami. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas spotkań była wizyta papieża Jana Pawła II w Gnieźnie w 1979 roku. Szafarze obejrzeli film relacjonujący to wydarzenie, a później wymienili się doświadczeniami i wspomnieniami. Jak mówili, przyjazd Papieża Polaka do Ojczyzny był dla wielu momentem przełomowym. Obecność Ojca Świętego budziła nadzieję, a jego słowa dodawały odwagi. Każdy czuł, że dzieje się coś szczególnego, że nadchodzi wiatr zmian. Jeden z szafarzy wspominał, iż usłyszał wówczas od dziadka „Chłopczyku! Pamiętaj, że ten Papież to wielki Prorok”.

Polecamy