czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Srebrny jubileusz kapłaństwa


Księża, którzy w 1984 roku przyjęli święcenia kapłańskie, dziękowali wspólnie 16 czerwca za ćwierćwiecze posługi kapłańskiej. Mszy św. sprawowanej z tej okazji w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. W homilii wrócił pamięcią do czasów, w których księża jubilaci przygotowywali się do swoich przyszłych zadań. Przypomniał  również dzień święceń kapłańskich, których udzielił księżom jubilatom prymas Polski kard. Józef Glemp. – Wielkie dziękczynienie wypływa z naszych serc, za ten niezwykły dar, którym Chrystus nas obdarzył – mówił. Prosił również księży jubilatów, by odważnie dawali świadectwo Chrystusowi. – Dziś, gdy kwestionuje się prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, gdy przekraczane są wszelkie granice, potrzebne jest radykalne świadectwo życia. Do takiego świadectwa jesteście wezwani – mówił bp Wojtuś.

Polecamy