wtorek, 25 lutego 2020 r.

Dzień skupienia Towarzystwa św. Wojciecha

W sobotę, 5 grudnia br. bracia z Towarzystwa św. Wojciecha Regionu Gniezno przeżywało w wraz z Zarządem Głównym adwentowy dzień skupienia w Pyzdrach. Spotkanie rozpoczęło się zebraniem Zarządu Głównego, po którym miała miejsce część ascetyczna. Najpierw bracia uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z prowadzoną medytacją adwentową, której przewodniczył ks. Tomasz Głuszak – asystent kościelny towarzystwa. Następnie sprawowana była pod przewodnictwem ks. prałata Jana Andrzejczaka – miejscowego proboszcza Msza św. Wprowadzając do niej celebrans zaznaczył wagę takich właśnie spotkań modlitewnych. SA one potrzebne zarówno dla rozwoju życia duchowego indywidualnego uczestnika, jak też dla budowania wspólnoty pośród braćmi zrzeszonymi w towarzystwie. Z kolei ks. Tomasz Głuszak w homilii, wskazując na wymowę czasu Adwentu, jako czasu przygotowującego do dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia, zaznaczył, że Boże Narodzenie to nie tylko wkroczenie Boga w dzieje człowieka, ale to dowartościowanie godności człowieka, podkreślenie jego niepowtarzalności, prawdziwa promocja człowieka. Skoro Bóg przyjmuje ludzką naturę – mówił kaznodzieja, to znaczy, że nas kocha, że nie jesteśmy dla niego obojętni ani w tym kim jesteśmy, ani też w tym, co czynimy. Dlatego Benedykt XVI dostrzegając zagrożenia współczesnego człowieka, poniekąd zamach na jego osobę, w encyklice społecznej napisał, że największym kapitałem dzisiejszego świata, jest człowiek – osoba ludzka, którą należy dziś ocalić i docenić – mówił ks. Głuszak.
Ostatnim punktem dnia skupienia było zwiedzanie zabudowań klasztornych oraz spotkanie opłatkowe, podczas którego bracia z Parafialnego Koła Towarzystwa św. Wojciecha w Pyzdrach zapoznali pozostałych braci z historią ich Koła oraz działalnością dla dobra parafii i Kościoła Gnieźnieńskiego.

Polecamy